Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pomôcka pre zamestnávateľov – manuál na nahlasovanie analytických údajov

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia majú od 1. januára 2023 novú povinnosť – oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov. Ak má jeden zamestnanec u zamestnávateľa viac právnych vzťahov (napr. pracovnú zmluvu a zároveň aj dohodu o vykonaní práce), zamestnávateľ oznamuje analytické údaje za každý právny vzťah osobitne.  

Sociálna poisťovňa spolu s MF SR v súvislosti s touto povinnosťou vypracovala manuál pre zamestnávateľov. Nájdu v ňom detailné vysvetlenie ako poskytovať analytické údaje Sociálnej poisťovni spolu s častými otázkami a odpoveďami: Manuál pre zamestnávateľov na vypĺňanie analytických údajov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.