Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Posledný deň na podanie daňového priznania

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Na podanie daňového priznania k dani z príjmov ako aj zaplatenie dane za rok 2021 zostávajú posledné hodiny. Finančná správa zatiaľ prijala 725.100 daňových priznaní, čo predstavuje už viac 60 % z očakávaného počtu. Pre tých, ktorí si túto povinnosť nechali na posledný deň sú daňové úrady otvorené do 18.00 hod.. Konzultanti call centra sú na linkách do dnešnej polnoci, klientom pomáhajú aj v rámci online poradne.

Daňovníkom zostávajú posledné hodiny na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov a zaplatenie dane za minulý rok. Finančná správa z celkového počtu približne 1,2 milióna prijala už 725.100 DP, čo predstavuje viac ako 60 % z očakávaného počtu. Medziročne počet DP vzrástol o 20 %.

Daňovníci si môžu zákonom stanovenú lehotu na podanie DP predĺžiť. Podať oznámenie musia tiež najneskôr dnes. Oproti minulému roku si daňové priznanie odkladá na neskôr menej ľudí. Doposiaľ tak urobilo viac ako 202.000 daňovníkov, čo znamená oproti minulému roku pokles o 26,13 %.   

Lehotu je možné predĺžiť si o tri kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Novou lehotou na podanie daňového priznania môže byť 30.4.2022, 31.5.2022 alebo 30.6.2022. V prípade, že daňovník má príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si lehotu na podanie DP predĺžiť najviac o šesť kalendárnych mesiacov, teda do 30.9.2022.

Finančná správa zároveň eviduje 275.048 žiadostí o vrátenie preplatku, ktoré budú daňové úrady vybavovať v zákonnom stanovenom termíne.

Daňové úrady po celom Slovensku sú dnes k dispozícii klientom počas predĺžených úradných hodín do 18.00 hod. Posilnené sú aj prevádzkové hodiny call centra finančnej správy, ktoré už vybavilo stovky podaní. Konzultanti dnes poskytujú informácie k podávaniu DP a technickej podpore až do polnoci. Okrem toho môžu daňovníci využiť  aj online poradňu k daňovým priznaniam fyzických osôb typu A a podávaniu oznámení k odkladu daňového priznania. Live Chat je dostupný prostredníctvo portálu finančnej správy. Všetky informácie o úradných hodinách sú dostupné na portáli finančnej správy v časti Kontakty [nové okno].


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.