Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Potvrdzovanie údajov o materskom na účely nároku na rodičovský príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: portál Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa naďalej eviduje množstvo požiadaviek poistencov o vystavenie potvrdenia o nároku na materské na účely podania žiadosti o rodičovský príspevok.

V tejto súvislosti dávame našim poistencom do pozornosti, že v súlade s platnými právnymi predpismi sú orgány verejnej moci, t. j. aj Sociálna poisťovňa a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny povinné komunikovať vzájomne elektronicky pri rešpektovaní zásad elektronickej úradnej komunikácie ustanovených v zákone o e-Governmente. 

Údaje potrebné k výkonu sociálneho poistenia a štátnych dávok majú získavať z informačných systémov oboch inštitúcií bez ďalšieho zaťažovania účastníkov konania alebo správnych orgánov. Z toho vyplýva, že potvrdenie o nároku na materské si majú od Sociálnej poisťovne vyžiadať priamo jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré rozhodujú o nároku na rodičovský príspevok, nemajú žiadať tieto potvrdenia sprostredkovane od klientov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.