Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna 2023: Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na ich spracovanie pripravené

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. júna 2023 sú všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v národnom zdravotníckom informačnom systéme (ePN). Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na túto situáciu po technickej aj procesnej stránke pripravené. Sociálna poisťovňa zároveň ubezpečuje verejnosť, že v záujme ochrany zákonných nárokov svojich klientov je pripravená v mimoriadnych prípadoch aj naďalej spracúvať lekárom potvrdené štandardné, tzv. papierové PN, pokiaľ ich lekár vystaví na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

V poslednom období totiž z prostredia lekárov evidujeme vyhlásenia, že mnohí z nich stále na elektronický systém neprešli a údajne pravdepodobne ani tak skoro neprejdú. V tejto súvislosti uvádzame, že Sociálna poisťovňa nie je v otázke dodržiavania povinností podľa zákona o zdravotnej starostlivosti orgánom kontroly a dozoru. Nie je preto ani oprávnená v prípade porušenia povinnosti potvrdiť dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky ukladať lekárom sankcie.

Sociálna poisťovňa zároveň pripravila pre lekárov praktické rady a skúsenosti s ePN, ktoré zostavila na základe podnetov za uplynulé mesiace. Tieto odpovede sú k dispozícii v nasledovnej podobe:

K 30. máju 2023 Sociálna poisťovňa evidovala 378,5 tisíc vystavených ePN od spustenia služby (od 1. júna 2022). Z tohto počtu bolo 369 tisíc ePN za toto obdobie vystavených pre výkon nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne (pre posúdenie nároku na nemocenskú dávku). Podiel ePN na všetkých doručených ePN za štatisticky ukončený mesiac apríl 2023 predstavoval 56,5 percenta. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.