Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pozvánka na seminár EU-OSHA – Zdravé pracoviská a aktuálne zmeny v BOZP

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, patriacim pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný seminár: „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ – ZDRAVÉ PRACOVISKÁ A AKTUÁLNE ZMENY V BOZP,  ktorý sa uskutoční 

o 9:00 hodine dňa 15. júna 2022
v hoteli Yasmin****

Tyršovo nábrežie 1, Košice

Cieľom seminára je informovať zástupcov národnej siete, autorizovaných bezpečnostných technikov a odbornú verejnosť o poznatkoch z oblasti prevencie poškodení podporno-pohybového aparátuzmien právnej úpravy BOZP, sociálnej legislatívy v doprave a taktiež o uznávaní odbornej spôsobilosti získanej v tretej krajine EU. V neposlednom rade poskytne informácie o cieľoch a náplni kampane EU-OSHA pre roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.

Zdroj: www.ip.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.