Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovali ste v Rakúsku či Nemecku? Na vaše otázky zodpovieme v Nitre na poradenských dňoch o dôchodkoch

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pravidelne organizuje Medzinárodné poradenské dni, ktoré sú zamerané na pomoc pri riešení problémov poistencov v ich dôchodkových záležitostiach. Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali na Slovensku, v Nemecku a v Rakúsku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov týchto krajín, budú mať v dňoch 8. až 10. novembra možnosť získať dôležité informácie o svojich dôchodkoch na jednom mieste – v krajskom meste Nitra. Ak majú o poradenstvo záujem, môžu sa vopred prihlásiť telefonicky alebo mailom.

Najbližšie poradenské dni sa budú konať v pobočke Sociálnej poisťovne Nitra, na ul. Slančíkova č. 3. V dňoch 8. až 9. novembra 2022 to budú slovensko-nemecké a 10. novembra 2022 slovensko-rakúske poradenské dni. Poradenstvo organizuje Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft).

Záujemcovia si môžu dohodnúť termín stretnutia s odborníkmi na telefónnom čísle +421 90617 1635 alebo e-mailom na adrese: prihlasovanie@socpoist.sk. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Bezplatné poradenstvo však poskytneme všetkým záujemcom.

Pri telefonickom alebo e-mailovom objednávaní je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, rodné číslo a číslo nemeckého či rakúskeho poistenia. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, uveďte aj údaje o zomretom poistencovi.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína účastníkom poradenských dní, aby si nezabudli priniesť osobné doklady a doklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.

Cieľom poradenských dní je predovšetkým poskytnutie informácií a poradenstva spoločným klientom v oblasti nárokov vyplývajúcich z dôchodkového poistenia. Klienti sa podujatia môžu zúčastniť osobne, prípadne aj telefonicky. Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia im budú pripravení odpovedať na ich otázky a pomôcť pri riešení dôchodkových záležitostí.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.