Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V priebehu mesiaca apríl 2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 1 SPÚ.

Počas mesiaca apríl 2022 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci apríl stali 3 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci apríl 2022 došlo tiež k 543 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca apríl 2021 došlo k 580 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 6,38 % v roku 2022.  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.