Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V priebehu mesiaca august 2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 4 SPÚ.

Počas mesiaca august 2022 nedošlo ani k jednému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci august stalo 11 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci august 2022 došlo tiež k 570 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca august 2021 došlo k 622 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 8,36 % v roku 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.