Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V priebehu mesiaca február 2022 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 1 SPÚ.

Počas mesiaca február 2022 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci február stali 4 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci február 2022 došlo tiež k 468 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca február 2021 došlo k 648 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 27,78 % v roku 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.