Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V priebehu mesiaca júl 2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 4 SPÚ.

Počas mesiaca júl 2022 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci júl stali 3 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci júl 2022 došlo tiež k 508 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca júl 2021 došlo k 654 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 22,32 % v roku 2022.  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.