Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V priebehu mesiaca jún 2022 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, stavebníctvo a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 6 SPÚ.

Počas mesiaca jún 2022 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba, doprava a skladovanie, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci jún stalo 11 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci jún 2022 došlo tiež k 655 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca jún 2021 došlo k 782 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 16,24 % v roku 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.