Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

V priebehu mesiaca máj 2021 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 3 SPÚ.

Počas mesiaca máj 2021 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci máj stali 4 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci máj 2021 došlo tiež k 582 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca máj 2020 došlo k 485 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 20 % v roku 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.