Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest od 21. apríla 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Dňom 21. apríla 2022 nadobúda účinnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2022 V. v., ktorou sa zmierňujú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb.

Vyhláškou sa nariaďuje prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora v priestoroch interiérov budov týmto skupinám zamestnancov:

 • osobám personálu zariadení sociálnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi alebo klientami,
 • osobám personálu zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri kontakte s návštevníkmi, pacientmi alebo klientami.

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom sa okrem týchto zamestnancov nariaďuje aj:

 • návštevníkom zariadení sociálnej starostlivosti a
 • návštevníkom, klientom a pacientom zariadení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s výnimkou pacientov hospitalizovaných na lôžkových oddeleniach zariadenia.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov veku,
 • zamestnancov a osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • zamestnancov a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk.

Tieto osoby nie sú povinné v interiéroch budov používať prekrytie horných dýchacích ciest.

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

 • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a
 • zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

S účinnosťou od 21. apríla 2022 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom na verejnosti v iných priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Zároveň sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom na hromadných podujatiach v exteriéri.

Vyhláškou č. 32/2022 V. v. sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 31/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v období od 6. apríla 2022 do 20. apríla 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.