Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Predĺžené úradné hodiny FS

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom. Vzhľadom na to, že na konci marca sú už pravidelne vyťažené daňové úrady, predĺži finančná správa svoje úradné hodiny. K dispozícii bude v predĺžených prevádzkových hodinách klientom aj call centrum finančnej správy. Na podanie daňového priznania k dani z príjmov zostávajú už len približne dva týždne.

Počas posledných marcových dní posilní finančná správa úradné hodiny na daňových úradoch aj na call centre finančnej správy. Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností. Daňové úrady po celom Slovensku budú k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín už od pondelka 28. marca 2022 až do štvrtka 31. marca.

Prehľad posilnených úradných hodín na daňových úradoch:

  Podateľňa a klientska zóna
Pondelok 28.03. 08.00 – 17.00
Utorok 29.03. 08.00 – 17.00
Streda 30.03. 08.00 – 17.00
Štvrtok 31.03. 08.00 – 18.00

Posilnené budú aj prevádzkové hodiny call centra finančnej správy, a to už od piatka 25. marca. Konzultanti budú klientom k dispozícii na voľbe č.1 (Informácie k elektronickej komunikácii a technická podpora) a č.2 (Informácie k DPH) až do polnoci. V prípade poskytovania informácií k dani z príjmov a ku e-kase budú v tento deň k dispozícii do 19. hodiny.

Od pondelka 28. marca do stredy 30. marca budú v prípade voľby č. 1 a voľby č.3 (Informácie k dani z príjmov) k dispozícii od 8. hodiny do 19. hodiny. Vo štvrtok 31. marca budú konzultanti poskytovať informácie k podávaniu DP a technickej podpore až do polnoci. Zároveň informujeme, že v období poskytovania informácií k finančnej pomoci 60+ daňové call centrum pracuje na hlavnej voľbe č. 9.

Všetky informácie o úradných hodinách, ako aj k jednotlivým voľbám na call centre sú dostupné na portáli finančnej správy v časti Kontakty [nové okno].

Prehľad posilnených prevádzkových hodín CC:

  Call centrum finančnej správy
Piatok 25.03.

08.00 – 24.00 (voľba č.1 a č.2)

08.00 – 19.00 (voľba č.3 a č.4)

Pondelok 28.03. 08.00 – 19.00 (voľba č.1 a voľba č.3)
Utorok 29.03. 08.00 – 19.00 (voľba č. 1 a voľba č.3)
Streda 30.03. 08.00 – 19.00 (voľba č.1 a voľba č.3)
Štvrtok 31.03. 08.00 – 24.00 (voľba č.1 a voľba č.3)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.