Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Predlžujeme prvú pomoc, podporíme aj materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: portál MPSVaR

Vláda dnes, 15. júla 2020, schválila predĺženie „Prvej pomoci“ o ďalšie dva mesiace. Úrady práce tak budú poskytovať príspevky aj za mesiace august a september. Zároveň podávame pomocnú ruku materským školám, podporíme v nich udržanie približne 22-tisíc pracovných miest.

Aj napriek zvládnutiu prvej fázy koronakrízy a postupnému uvoľňovaniu opatrení považujeme za dôležité pokračovať v poskytovaní sociálnej a finančnej pomoci ľuďom aj za ďalšie mesiace. Ukazuje sa, že negatívne dopady pandémie na trh práce a obyvateľov Slovenska stále pretrvávajú. „Je zrejmé, že v dôsledku globálnej pandémie klesne aj naša ekonomika, tomu sa nevyhneme. Považujeme preto za dôležité pokračovať v poskytovaní našej Prvej pomoci aj naďalej, aby sme udržali v práci čo najviac zamestnancov. Musíme dopady krízy na ľudí minimalizovať ako sa len dá,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Prvá pomoc prichádza aj pre materské školy. V spolupráci s rezortom školstva sme pripravili projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ s alokáciou 86,31 mil. eur, ktorý je spolufinancovaný z prioritnej osi 3 Zamestnanosť operačného programu Ľudské zdroje v gescii rezortu práce. Ministerstvo školstva naň poskytuje finančné prostriedky a metodickú podporu.

„Ministerstvo školstva sa na nás obrátilo s požiadavkou, či by sme pre materské školy vedeli spustiť rovnakú Prvú pomoc, ako sme to urobili pri iných zamestnávateľoch, resp. SZČO, ktorí zachovajú pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti“, uviedol minister Krajniak. „Keďže pomáhame ľuďom a vďaka tomuto projektu môžeme udržať približne 22-tisíc pracovných miest, finančné prostriedky pôjdu zamestnancom materských škôl v pracovnom pomere.“

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú poskytovať finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr 1. marca 2020. Príspevok sa vyplatí za obdobie od 13. marca 2020 najneskôr do 30. júna 2020. Podmienkou je, že ku dňu podania žiadosti nie sú vo výpovednej dobe.

Bližšie informácie o projekte a pomôcku k vyplneniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku žiadatelia nájdu na www.pomahameludom.sk , pričom o príspevok bude možné požiadať výlučne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk . Materské školy, respektíve ich zriaďovatelia, budú žiadať jednou žiadosťou za celé oprávnené obdobie, ktorej súčasťou je aj výkaz pre priznanie príspevku. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je možné predkladať od 15. júla 2020 až do 31. augusta 2020 na miestny príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta. V prípade zriadenia viacerých materských škôl predkladá žiadateľ žiadosť na úrad práce podľa svojho sídla. Príspevky budú poskytovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny jednorázovo najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.