Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Predseda ZMOS na rokovaní k minimálnej mzde so zamestnávateľmi a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Predseda ZMOS Jozef Božik sa zúčastnil neformálneho rokovania o minimálnej mzde na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za účasti ministra a ďalších zástupcov zamestnávateľov.

Výpočet výšky minimálnej mzdy je témou posledných dní, o ktorej rokovala pondelková Hospodárska a sociálna rada a bilaterálne rokujú aj sociálni partneri. 

Na bilaterálnom rokovaní predseda ZMOS potvrdil, súhlasí s predloženým návrhom zvýšiť minimálnu mzdu na 60% z nominálnej mzdy zamestnanca v národnom  hospodárstve spred dvoch rokov avšak za podmienky dodatočného mimoriadneho dofinancovania miestnej územnej samosprávy. Z finančnej analýzy dopadov na rozpočty miezd a obcí vyplýva, že výdavky miest a obcí v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy v rokoch 2026 a 2027 budú v porovnaní s predpokladanými príjmami vyššie. 

Negatívny dopad na rozpočty miest a obcí bude spôsobený v dôsledku zvýšenia mzdových nárokov zamestnancov, ktorým sa v rokoch 2026 a 2027 zvýši minimálna mzda na úroveň 60% z nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Bude sa to týkať predovšetkým zamestnancov, ktorí pracujú v školstve, ale najmä v sociálnych službách a ako príslušníci mestských a obecných polícií, ktorí pracujú v zmenných službách a ktorých príplatky sú naviazané na minimálne mzdu. Stanovená mzda na navrhovanej úrovni predpokladá zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody v roku 2026 vo výške 12 633 583 eur a v roku 2027 vo výške 11 088 100 eur.

„Sektor územnej samosprávy nie je porovnateľným so súkromným sektorom. Sme odkázaní na verejné zdroje, zákonné platové tarify a odmeňovanie. Na mnohých pozíciách v našom sektore neviem obsadiť nelukratívne ale i lukratívne pozície. Zvýšenie minimálnej mzdy je príjmom pre rozpočty samospráv.  Zároveň si uvedomujeme, že je aj zvýšeným výdavkom. Po analýze plusov a mínusov sme sa rozhodli podporiť predložený návrh," uviedol predseda ZMOS Jozef Božik po spoločnom bilaterálnom rokovaní sociálnych partnerov, ktoré sa vo štvrtok 23. mája 2024 uskutočnilo v Bratislave.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.