Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Prezidentka podpísala novelu zákona o sociálnom poistení

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Pracujúce tehotné ženy budú mať od apríla budúceho roka nárok na novú dávku tehotenské. Okrem toho sa zavedie aj tehotenské štipendium pre študentky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Novela zákona o sociálnom poistení prináša podľa prezidentky pozitívnu úpravu, a to poskytovanie tehotenského ako dávky nemocenského poistenia alebo dávky nemocenského zabezpečenia v prípade policajtiek a vojačiek, respektíve v podobe tehotenského štipendia v prípade študentiek. Upozorňuje však na potrebu rovnosti poskytovania dávky bez ohľadu na to, či sa jedná o poistenkyne podľa zákona o sociálnom poistení, alebo o policajtky či profesionálne vojačky.

Hlava štátu preto považuje za potrebné, aby ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra i obrany uskutočnili nápravu spôsobu výpočtu tejto dávky tak, aby mali policajtky a profesionálne vojačky rovnaké podmienky. "Schválený zákon prezidentka vníma ako pozitívum pre tehotné ženy, očakáva však odstránenie spomínaného nedostatku. Ak takýto stav bude pretrvávať aj po nadobudnutí účinnosti zákona, prezidentka sa obráti na Ústavný súd SR s návrhom na posúdenie súladu zákona s ústavou," poznamenal Strižinec.

Nový druh nemocenskej dávky - tehotenské - má vyplácať Sociálna poisťovňa (SP). "Jej cieľom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom, akými sú napríklad strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a iné," priblížili poslanci v predkladacej správe k novele. Zavedenie novej dávky sa podpíše aj pod zvýšenie výdavkov SP.

Poistenkyňa má mať nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred predpokladaným dňom pôrodu určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky či povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť. Tehotenské sa má poskytovať za dni.

Výška tehotenského má byť 15 % denného vymeriavacieho základu. Nemá byť pritom nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci predstavovať 215,50 eura.

Nárok na tehotenské vo výške 200 eur majú mať aj policajtky a profesionálne vojačky. "Policajtke a profesionálnej vojačke vzniká nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká dňom skončenia tehotenstva," navrhujú poslanci.

Pre študentky stredných a vysokých škôl sa má tiež zaviesť tehotenské štipendium, ktoré sa má vyplácať z prostriedkov štátneho rozpočtu. Dostávať ho tiež majú od 27. týždňa pred predpokladaným dňom pôrodu a jeho výška má byť 200 eur mesačne, vláda by však nariadením mohla ustanoviť aj inú výšku.

O priznaní tohto štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo, ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty. V prípade stredoškoláčok má rozhodovať riaditeľ školy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.