Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Priemerná výška pomoci rastie aj vďaka prechodu na „Prvú pomoc +“

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo k 30. decembru 2021 na udržanie zamestnanosti už takmer 2,2 miliardy eur. Vyplýva to z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“, ktoré pripravil Inštitút sociálnej politiky. Vláda naďalej reaguje na vývoj epidemickej situácie a za december umožní mikro a malým podnikom čerpať finančnú pomoc aj cez opatrenie 3B.

Pomoc cez opatrenie 3B budú môcť čerpať tie mikro a malé podniky, ktorých tržby sa znížili o najmenej 40 %. Takáto úprava podmienok poskytovania „Prvej pomoci“ pomôže najmä subjektom pôsobiacim v oblasti služieb, ktoré vyhlásenie núdzového stavu zasiahlo najviac.

Prechod na „Prvú pomoc +“ dokumentujú už čerstvé údaje za november, ktoré ukazujú skokovitý nárast v priemernej výške pomoci. Naďalej sa najväčšia časť pomoci vypláca prostredníctvom opatrení 2 a 3A, a to viac ako 95 % za október. Dominancia mikropodnikov na vyplatenej „Prvej pomoci“ pokračuje, keď za október čerpali zhruba 54 %. Podľa predbežných údajov sa za november váha mikropodnikov ešte zvýši. Viac ako 60 % alokovanej pomoci za október smerovalo do priemyslu, veľko- a maloobchodu a stavebníctva. Čerstvé údaje za november signalizujú nárast čerpania u firiem z odvetvia stravovania a ubytovania.

Prechod na „Prvú pomoc +“ skokovito navýšil priemernú výšku pomoci na zamestnanca

Na základe predbežných novembrových údajov sa „Prvá pomoc +“ zvýšila na zhruba 527 eur, kým za október sa pohybovala v blízkosti 355 eur. Pohľad na jednotlivé kategórie podnikov však odhaľuje podstatné rozdiely. Zatiaľ čo u mikro, malých a stredných podnikov sa výrazne zvýšila priemerná finančná podpora, tak u veľkých podnikov dostupné údaje zatiaľ naznačujú opačný vývoj. Kým za október v priemere pripadalo na zamestnanca mikropodniku zhruba 423 eur, tak v novembri je to predbežne viac ako 613 eur. U malých podnikov prišlo k navýšeniu zo 411 eur na 486 eur a u stredných podnikov za november pripadá na zamestnanca predbežne takmer 349 eur oproti októbrovým 292 eurám. Situácia u veľkých podnikov je zatiaľ odlišná; podpora sa upravila z októbrových 272 eur na zhruba 157 eur za november. S ďalším spracovaním žiadostí a výkazov sa môže očakávať prispôsobenie výšky priemernej pomoci aj u tejto kategórie podnikov v rovnakom smere ako u zvyšných kategórií.

Najintenzívnejšie čerpajú pomoc v odvetviach priemyslu, veľko- a maloobchodu a stavebníctva

Stabilne viac ako 60 % vyplatenej „Prvej pomoci“ smeruje do troch horeuvedených odvetví. Toto potvrdzujú aj aktualizované údaje za október. Čerstvé novembrové údaje naznačujú, že prechod na atraktívnejší rámec „Prvá pomoc +“, ako aj zhoršenie epidemickej situácie mierne pozmenili poradie odvetví podľa rozsahu čerpania pomoci. Oživenie čerpania zaznamenali v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb, stavebníctve a veľko- a maloobchode, zároveň jeho utlmenie v odvetví priemyslu. So spracovaním ďalších výkazov a žiadostí za november sa očakáva priblíženie intenzity čerpania podľa odvetví takej štruktúre ako v predchádzajúcich mesiacoch. Z pohľadu jednotlivých kategórií podnikov naďalej jednoznačne dominujú mikropodniky s maximálne 9 zamestnancami, do ktorých smeruje stabilne viac ako polovica pomoci. Ďalšiu viac ako štvrtinu v posledných mesiacoch čerpali veľké podniky, zatiaľ čo malým a stredným plynulo zhruba 11 %, resp. 6 % za október.

Viac informácií:

https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2022/01/ISP_2022_Prva_pomoc_update20_final.pdf


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.