Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Prvá pomoc podporuje tretinu pracovných miest

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo na udržanie zamestnanosti už takmer 863 miliónov eur a podporilo celkovo 2 686 101 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Projekt „Prvá pomoc“, vďaka ktorému sme podporili tretinu pracovných miest výrazne pomohol aj k stabilizácii pracovného trhu.

Udržať čo najviac pracovných miest a motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali nové pracovné miesta je jednou z priorít ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. V apríli sme preto odštartovali najväčšiu pomoc v dejinách Slovenska. Projekt „Prvá pomoc“ sme v novembri rozšírili o „Prvú pomoc +“, kde sa nám podarilo ešte viac navýšiť objem pomoci pre ľudí. Na udržanie pracovných miest sme vyplatili doteraz viac ako 840 miliónov eur a v rámci SOS dotácie sme poukázali takmer 20 miliónov eur. Najviac žiadostí poslali živnostníci z Prešovského kraja, pomoc pre zamestnancov v najväčšej miere žiadali z Bratislavského a Žilinského kraja.

Tab: Stav projektu „Prvá pomoc“ a „Prvá pomoc +“ k 21. 1. 2021

*jedna osoba ( zamestnanec, SZČO ) mohla byť podporená napr. v septembri aj v októbri aj v novembri, v tabuľke sa tak počíta ako viac osôb.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny spracovali k 19.1.2021 spolu 99 274 dodatkov k už existujúcim dohodám o poskytnutí príspevku a uzatvorili ďalších 9 661 nových dohôd o poskytnutí príspevku. Ku všetkým dohodám o poskytnutí príspevku, ktoré spĺňali podmienky oprávnenosti poskytnutia príspevkov už boli vyexpedované dodatky. Momentálne úrady práce spracovávajú a riešia dohody o poskytnutí príspevku so žiadateľmi, ktorí nespĺňali niektorú z podmienok oprávnenosti (nedostatky v § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti).

Priemerná výška pomoci na jedno pracovné miesto sa výrazne zvýšila

Z aktualizovaného vydania priebežnej správy o „Prvej pomoci“ z dielne Inštitútu sociálnej politiky vyplýva, že zatiaľ čo v septembri pripadalo priemerne na zamestnanca 270,5 eur, aktualizované údaje za október a november dokumentujú skokovitý nárast v priemernej výške pomoci u všetkých kategórií podnikov. Za október sa uhrádzaná suma na podporeného pracovníka blíži k 444 eurám. Novembrové čísla naznačujú ďalšie navýšenie priemernej sumy podpory na 481 eur. Obe hodnoty budú podliehať ďalšej úprave.

Naďalej najintenzívnejšie čerpajú pomoc mikropodniky. Ich podiel na uhrádzanej sume prudko narástol zo septembrových 36,5 % na 50,8 % v novembri. U veľkých podnikov sledujeme opačný vývoj. V rovnakom období zaznamenali pokles z viac ako 24 %-ného podielu na pomoci na úroveň 9,6 %.

Hoci naďalej najintenzívnejšie čerpajú „Prvú pomoc“ podniky z odvetvia priemyslu, ich podiel postupne klesá. Zatiaľ čo v septembri smerovalo do tohto odvetvia viac ako 38 % celkovej pomoci, v novembri dosahuje čerpanie približne 22 %. Opačný trend je viditeľný u ubytovacích a stravovacích služieb, ktorých podiel kontinuálne rastie od augusta. Kým v auguste bol podiel na úrovni 4,4 %, v novembri to je takmer 19,1 %. Mierny nárast sledujeme aj v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu, ktoré z novembrového balíka čerpalo zatiaľ 17,2 %. Pri ostatných odvetviach sledujeme pomerne stabilný vývoj.

Aktualizácia správy ISP o čerpaní „Prvej pomoci“ je dostupná na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky .


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.