Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

„Prvú pomoc“ najviac čerpali subjekty v priemysle

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzavreli k 31. júlu so zamestnávateľmi a SZČO približne 117-tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Cez jednotlivé opatrenia „Prvej pomoci“ sme tak vyplatili už viac ako 460 miliónov eur a podporili sme približne štvrtinu všetkých pracovných miest. Vyplýva to z aktualizovaného vyhodnotenia opatrení na podporu pracujúcich a ich rodín, ktoré vypracoval Inštitút sociálnej politiky (ISP) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Znížiť dopad koronavírusu na slovenskú ekonomiku sa nám podarilo „Prvou pomocou“, ktorá predstavuje priamu finančnú podporu pre zamestnávateľov a SZČO cez 6 rôznych opatrení spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu. Ako vyplýva zo zistení ISP, najintenzívnejšie využívajú „Prvú pomoc“ veľké podniky, mikropodniky a SZČO. Z pohľadu odvetví pomoc prúdila najmä do priemyselnej výroby, veľkoobchodu a maloobchodu a stavebníctva. Takmer polovicu celkovej rozdelenej sumy za jún čerpali subjekty pôsobiace prevažne v priemysle.

Počet podporených pracujúcich vzrástol
Počet pracujúcich, ktorých rezort práce, sociálnych vecí a rodiny podporil v rámci „Prvej pomoci“ medzi aprílom a májom vzrástol o viac ako 30 tisíc osôb. Väčšiemu počtu zamestnancov sme mohli pomôcť vďaka flexibilite nastavení v opatrení 3A a 3B, ktorá reflektovala potreby zamestnancov v priebehu vývoja koronakrízy. Ide o pomoc pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta. Žiadatelia mohli prechádzať z jedného opatrenia do druhého (z 3A do 3B a naopak), podľa toho, čo bolo pre nich výhodnejšie – či žiadať o úhradu náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80% jeho priemerného zárobku (najviac však vo výške 880 eur), alebo žiadať o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

Vybavenie pomoci sa zrýchlilo
Finančná pomoc sa k ľuďom dostáva čoraz rýchlejšie. Zatiaľ čo v apríli trvalo vybavenie žiadostí v priemere 12 pracovných dní, v júli sa tento čas znížil približne o polovicu. Vybavenie pomoci sa výrazne zrýchlilo od polovice mája, keď okrem nových žiadostí úrady práce začali vybavovať aj výkazy k už existujúcim žiadostiam, tzn. žiadatelia, ktorí už mali s úradom práce podpísanú dohodu, predkladali iba výkazy, čím sa zjednodušila administratíva a finančná pomoc sa k nim dostala aj do 2 dní.

* Analýza ISP vychádza z údajov dostupných do 31. 07. 2020. Vzhľadom na to, že žiadateľom o „Prvú pomoc“ bola predĺžená doba na predkladanie žiadostí o mesiac, napr. za máj 2020 bola predĺžená do 31. júla, údaje sa môžu meniť v dôsledku spracovania nových podkladov od žiadateľov.

Aktualizácia správy ISP je dostupná TU .


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.