Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rada ministrov o potrebe riešenia energetickej chudoby a pomoci ukrajinským utečencom v súvislosti s príchodom zimy

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Podpora trhu práce, sociálna integrácia ľudí utekajúcich z Ukrajiny a aktuálne najmä hroziaca energetická chudoba boli hlavnými témami dvojdňového neformálneho zasadnutia európskej Rady ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci (EPSCO) v Prahe (13.-14.októbra). Slovensko na zasadnutí zastupovala štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. V diskusii zdôraznila potrebu pomoci ukrajinským občanom, nie však na úkor ich pozitívnej diskriminácie voči vlastným občanom.

Slovensko od vypuknutia konfliktu na Ukrajine, čo je viac ako 7 mesiacov, prijalo viaceré sociálne a ekonomické opatrenia s cieľom čo najefektívnejšie integrovať utečencov z Ukrajiny do našej spoločnosti a na slovenský trh práce. V súčasnosti na Slovensku našlo svoj dočasný nový domov vyše 96-tisíc odídencov. Rezort práce zjednodušil ich zamestnávanie a zabezpečil tak ich okamžitý prístup na pracovný trh, rovnako upravil podmienky na udeľovanie národných víz pre vybrané skupiny osôb z tretích krajín. V súčasnosti na Slovensku pracuje 12 442 odídencov z Ukrajiny. Uplatnenie si našli najmä ako montážni pracovníci, zamestnanci v stavebníctve a výrobe či pomocníci v gastrosektore. Samozrejmosťou je poradenstvo a podpora vzdelávania, bezplatná pomoc a prístup k informáciám na úradoch práce.

V súčasnosti v celej Európe našlo útočisko spolu viac ako sedem miliónov ukrajinských občanov. Zástupcovia Rady ministrov sa zhodli na tom, že spoločným problémom je najmä jazyková bariéra, ktorá napríklad bráni úplnému využitiu zručností a kompetencií týchto utečencov, ich samotnému zapojeniu sa do odbornej prípravy či programov rekvalifikácie pre potreby trhu práce, čo by bolo prínosom zvlášť v sektoroch s dlhodobým nedostatkom pracovníkov.

Členské štáty rovnako čelia ďalším výzvam v oblasti sociálnej ochrany, a to aj s prichádzajúcou zimou a možnosťou zvyšujúcej sa energetickej chudoby v európskych krajinách.

Miera dávok pre utečencov je v systémoch jednotlivých štátoch rozdielna, nevyhnutnosťou je poskytovanie ubytovania, prístup k zdravotnej starostlivosti či k vzdelaniu. Zároveň krajiny s najvyšším počtom utečencov už čelia problémom v poskytovaní finančnej pomoci a služieb núdznym utečencom, pričom do úvahy musia brať vysokú infláciu a dopad rastúcich cien energií. Veľkou neistotou je trvanie pobytu utečencov v členských štátov a s tým spojená ich ďalšia podpora. Osobitnú pozornosť je však potrebné venovať nízkopríjmovým a ďalším zraniteľným skupinám obyvateľstva.

Slovensko v tejto súvislosti považuje za jednu z kľúčových oblastí férové nastavenie celoeurópskeho zdanenia neočakávaných ziskov dosiahnutých v energetike (windfall profits tax). Práve tento nástroj by zjednodušil implementáciu opatrení na tlmenie prudkého nárastu cien energií na Slovensku a zároveň by prispel k adekvátnemu zvládnutiu náročnej situácie v oblasti príchodu ukrajinských utečencov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.