Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Reformný kompas: Kam kráča Slovensko?

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo financií SR

Prečo Slovensko dobieha vyspelé európske krajiny pomalšie ako v minulosti? V čom máme najväčšie nedostatky a čo by sa malo zmeniť, aby sme opäť naštartovali dobiehanie západu? Odpovede na tieto otázky prináša najnovšia analýza Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR s názvom „Reformný kompas slovenskej ekonomiky“. Analytici niekoľko mesiacov spracovávali kvantá dát a prvýkrát vyčíslili aj to „o koľko zaostávame“ v dobiehaní vyspelých krajín. Analýza zároveň prináša odporúčania, aké kroky by malo Slovensko urobiť, aby sa to zmenilo.

Slovensko počas predchádzajúcich desiatich rokov spomalilo dobiehanie najvyspelejších krajín EÚ pomerne výrazne. Kým medzi rokmi 2000 až 2010 sme sa priblížili k európskemu priemeru o 23 percentuálnych bodov, od roku 2010 doteraz sme dosiahli úroveň 8 až 10 percentuálnych bodov. Bez prijatia štrukturálnych reforiem hrozí, že tempo ekonomického dobiehania bude klesať aj naďalej.

IFP vo svojej analýze definuje tri najväčšie výzvy pre ekonomickú konvergenciu Slovenska. Alokačnú efektívnosť (inštitúcie), trh práce a vzdelávanie. Z pohľadu kvality života ako najväčšie výzvy identifikuje bývanie, zdravie a vzdelávanie. Politiky vzdelávania tak majú unikátnu pozíciu, keď sú medzi top prioritami z oboch uhlov pohľadu, teda aj trvalo udržateľného ekonomického rastu a aj kvality života obyvateľov. Zjednodušene povedané, kľúčom k rastu ekonomiky v 21. storočí sú ľudia.

Viac informácií nájdete tu: https://www.facebook.com/photo?fbid=426887436136299&set=a.217844843707227

Celú analýzu nájdete tu: https://bit.ly/EA_Reformny_kompas_SR  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.