Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rezort práce pripravil online seminár k výzve Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Cieľom výzvy je podpora rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností, ktoré napomáhajú prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti zamestnancov a zamestnávateľov na zvládanie krízových situácií.

Informačný seminár k vyhlásenej výzve je naplánovaný na 22. júna 2022 o 09:30 hod, a to formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

Do výzvy sa budú môcť zapojiť všetci zamestnávatelia, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, ale aj právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto. Rovnako budú oprávneným žiadateľom zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú profesijné organizácie a komory, záujmové združenia právnických osôb a občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy. Oprávnenou cieľovou skupinou sú zamestnanci.

Cieľom výzvy je podpora programov zacielených priamo na osoby, ktoré potrebujú nové, či rozšírené zručnosti pre výkon svojej práce. Aktuálny vzdelávací systém dostatočne neprispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju, nie je dostatočne financovaný a nezabezpečuje potrebnú prípravu na povolania v dostatočnom predstihu. Táto výzva preto reaguje na potrebu zlepšenia zručností zamestnancov priamo na ich pracoviskách.

Slovenská republika, aj vďaka Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, obsadzuje popredné priečky v rebríčku čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci krajín Európskej únie. Výzva na predkladanie dopytovo orientovaných projektov Rozvoj zručností na podporu trhu práce bude v plnej miere financovaná zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje, prioritnej osi REACT-EU. V súčasnosti je pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) vyčlenených 18 500 000 eur Oprávnená dĺžka realizácie projektov je do 31.12.2023, a to na celom území SR.

Viac informácií o výzve OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce nájdete TU .

Pozvánka na informačný seminár


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.