Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rodičia môžu čerpať pandemickú OČR aj po otvorení materských škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 21. mája (TASR) - Otvorenie materských a základných škôl prvého stupňa a 5. ročníka automaticky pre rodičov neznamená ukončenie čerpania pandemického ošetrovného (OČR). Rodičia detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu túto dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni (SP) vyplnené čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.
      V čestnom vyhlásení vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku. Ministerstvo školstva vydá rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a školách považuje za zachované, ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo prejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa tam nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov. Na základe rozhodnutia rodičom takýchto detí vznikne nárok na ošetrovné, respektíve bude pokračovať, a SP im ho prizná a vyplatí.
      Dávky budú vyplatené čo najskôr na základe doručeného čestného vyhlásenia. Rodičia by však mali myslieť na to, že dokument je potrebné poslať príslušnej pobočke SP do konca júna tohto roka. Musia však uvádzať pravdivé a presné údaje, pretože Sociálna poisťovňa si ich bude overovať, a to aj spätne.
      Pre ostatné skupiny, rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, rodičov hendikepovaných detí do 18 rokov veku, respektíve pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté, sa nemení nič. Nárok na pandemické OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba osobnej celodennej starostlivosti o dieťa či dospelú osobu. Zostáva im aj povinnosť zasielať na konci mesiaca príslušnej pobočke SP čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na túto dávku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.