Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rodičovský dôchodok: Ako postupovať, ak v rozhodnutí o dávke chýbajú údaje o deťoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Na Sociálnu poisťovňu sa v posledných dňoch obracajú klienti s otázkami, ako majú postupovať, ak im v Rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku chýbajú údaje o dieťati/resp. viacerých deťoch. Tento nesúlad mohol vzniknúť v dôsledku nesprávnych údajov v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR, z ktorého Sociálna poisťovňa čerpá a overuje údaje o rodinných vzťahoch poistencov. Ak klient predloží rodný list dieťaťa, alebo iný hodnoverný doklad, Sociálna poisťovňa jeho situáciu preverí. Ak rodný list nemá, môže požiadať matriku o vydanie jeho kópie. Po doplnení potrebných údajov Sociálna poisťovňa nárok opätovne preskúma a peniaze dôchodcovi doplatí čo najskôr.

Kedy v rozhodnutiach nemusia byť uvedené údaje dieťaťa

Existuje niekoľko ďalších životných situácií, pri ktorých v Rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku nie sú uvedené všetky deti, resp. rodič nedostane rodičovský dôchodok od všetkých svojich detí. Dieťa nie je uvedené v Rozhodnutí aj vtedy, ak v roku 2021 nebolo dôchodkovo poistené (napr. nepracovalo, nebolo poistencom štátu, atď.), teda nemalo vymeriavací základ, od ktorého závisí zákonný nárok na dávku.

Ďalšou možnosťou je spomínaný nesúlad údajov v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR. Ide o externý systém/databázu, z ktorého Sociálna poisťovňa tak, ako iné orgány štátnej a verejnej správy pri výkone svojej činnosti, čerpá potrebné údaje.

Sociálna poisťovňa už klientom poskytuje pomoc

Klientom s preverením ich životnej situácie v prípade chýbajúcich údajov o deťoch pomáhajú osobne zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo mailom či telefonicky jej Informačno-poradenské centrum. Ak sa zistí, že údaje o dieťati spôsobil nesúlad údajov v Registri fyzických osôb, Sociálna poisťovňa môže klientovi pomôcť len tak, že individuálne znovu posúdi jeho nároky a rodinné vzťahy preverí prostredníctvom rodného listu dieťaťa/detí alebo iného hodnoverného dokladu. Táto situácia nie je zapríčinená Sociálnou poisťovňou, ktorá podniká všetky kroky na to, aby klientom pri riešení ich konkrétnej situácie pomohla a aby o nič zo svojich nárokov neprišli.

Ako postupovať

Sociálna poisťovňa klientom v prípade chýbajúci údajov o dieťati odporúča, aby s rodným listom dieťaťa/detí navštívili priamo pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá tieto údaje zaznamená do svojich systémov. Na základe doplnených údajov následne znovu posúdi nárok na rodičovský dôchodok a jeho sumu (bez potreby opätovnej návštevy pobočky). Rodičovský dôchodok následne doplatí čo najskôr. Na preskúmanie má Sociálna poisťovňa 60 dní, v mimoriadne zložitých konaniach 120 dní. Ak rodný list klient nemá, môže požiadať matriku o vydanie jeho kópie. Overenú kópiu rodného listu môže zaslať aj poštou. Ak má dôchodca nejaký iný úradný doklad preukazujúci, že je rodičom dieťaťa, môže predložiť aj ten.    


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.