Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rodiny dostanú jednorazový pandemický príspevok

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny urobilo ďalší krok pre pomoc ľuďom. Jednorazový pandemický príspevok pre pomoc najnúdznejším rodinám vyplatí vo výške 333 Eur. Prvé príspevky budú úrady práce automaticky posielať už v priebehu augusta. V nasledujúcich mesiacoch tak postupne pomôže viac ako 730-tim tisícom detí, ktorým spoločne rozdelí viac ako 120 miliónov eur.

Ako prví dostanú jednorazový pandemický príspevok rodiny s deťmi, ktoré sa vplyvom situácie s Covid-19 ocitli v hmotnej núdzi. V tomto prípade je podmienkou obdobie od marca 2020 do apríla 2021, kedy si rodina nárok na pomoc v hmotnej núdzi uplatnila. Dnes je to na Slovensku viac ako 7-tisíc takýchto rodín, v ktorých žije vyše 13 500 nezaopatrených detí. Vyplatená jednorazová suma im pomôže preklenúť toto náročné obdobie a zmierniť tak osobné dopady pandémie či zlepšiť podmienky pre tieto deti.

Jednorazový príspevok tak už v auguste dostanú konkrétne rodiny, ktoré najviac ekonomicky utrpeli v dôsledku pandémie, stratili zamestnanie či iné sociálne istoty a objektívne sa ocitli v existenčných problémoch. O 333-eurový príspevok netreba žiadať ani ho nijako dokladovať. Jeho vyplácanie zabezpečia úrady práce, a to formou zaslania priamo na účet alebo poštovou poukážkou.

Následne sa jednorazová pomoc bude vyplácať v rámci systému mimoriadneho prídavku na dieťa. Jeho hodnota bude 200 eur. Určená je pre rodiny, ktorých príjem je do výšky 2000 eur v hrubom (t.j. 1474 eur v čistom). Na mimoriadny prídavok tak bude mať nárok viac ako 730-tisíc nezaopatrených detí. Spoločná vyplatená suma bude predstavovať viac ako 120 miliónov eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.