Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rozširujeme Elektronický účet poistenca: Šesť nových funkcionalít, menej návštev pobočiek

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa naďalej pokračuje v elektronizácii svojich služieb tak, aby v jednotlivých životných situáciách svojim poistencom ušetrila návštevy pobočky, či telefonáty a emaily. Do portfólia Elektronického účtu poistenca (EUP) tak po zásadnej minuloročnej novinke, Elektronickej PN (ePN), pribudli ďalšie očakávané funkcionality. Uľahčia život klientom pri príprave na dôchodok, rodičovskom dôchodku (RD), aj pri dávke v nezamestnanosti. Poistenci tak v ďalších životných situáciách nemusia žiadať o informácie a čakať na odpoveď, v pohodlí domova zistia, čo potrebujú. Elektronický účet poistenca majú klienti Sociálnej poisťovne zriadený automaticky, stačí si k nemu aktivovať prístup osobne alebo elektronicky.

Sociálna poisťovňa sa kontinuálne profiluje ako proklientska inštitúcia. „Dlhodobo podnikáme opatrenia, aby sme poistencom komunikáciu s nami zjednodušili a transparentne im sprístupnili žiadané informácie. Pre realizáciu EUP, vrátane aktuálne obohatenie ponuky, sa Sociálna poisťovňa rozhodla proaktívne, bez toho, aby nám túto povinnosť ukladala legislatíva. Rozširovaním funkcionalít sme občanovi nápomocní v čoraz väčšom počte životných situácií, uviedol Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. 

Ako dodal Juraj Káčer, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý stál pri zrode myšlienky EUP, vízia Sociálnej poisťovne ako inštitúcie, kam občan nemusí chodiť, sa postupne napĺňa. „Po zadefinovaní najčastejšie sa opakujúcich životných udalostí ako napríklad práceneschopnosť či dôchodkové konanie dnes občanom ponúkame ďalší veľký balík nových funkcionalít v online prostredí EUP. Odstránenie bariér v získavaní potrebných informácií je užitočný pre obe strany – pre občanov i Sociálnu poisťovňu,“ zdôraznil J. Káčer.

Príprava na dôchodok

Odchod do dôchodku je jeden z najdôležitejších životných okamihov občana, kedy sa obracia na Sociálnu poisťovňu. Nový nástroj nazvaný Príprava na dôchodok je šikovným pomocníkom pre tých, ktorí sa chcú v predstihu a ešte počas aktívneho života na podanie žiadosti pripraviť.

Zobrazuje sa poistencovi, ktorý má viac ako 45 rokov a zároveň nepoberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok. Obsahuje:

 • sprievodnú informáciu, z ktorej sa klient dozvie, čo všetko nová služba obsahuje
 • informáciu o neevidovanom období, teda obdobia, v ktorých podľa evidencie Sociálnej poisťovne dôchodkové poistenie netrvalo,
 • prehľad údajov na účely výpočtu dôchodku, t. j. Sociálnou poisťovňou evidované obdobia. Ide o údaje o počte dní dôchodkového poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základoch evidovaných Sociálnou poisťovňou, ako aj o všeobecných vymeriavacích základoch a z nich vypočítaných osobných mzdových bodoch,
 • prehľad zamestnávateľov, u ktorých Sociálna poisťovňa eviduje obdobie dôchodkového poistenia od 1. januára 1993. Z tohto prehľadu sa klient dozvie názov zamestnávateľa, ktorý za neho platil poistné na dôchodkové poistenie, dátum vzniku a zániku tohto poistenia.

Poistenec tak získa benefity v podobe informácií, ktoré mu pomôžu pripraviť sa na odchod do dôchodku bez kontaktovania pracoviska Sociálnej poisťovne. Aktívnym prístupom si následne môže zaobstarať potrebné doklady ešte pred spísaním žiadosti o dôchodok, čo bude mať za následok skrátenie dôchodkového konania. Zároveň v EUP uvidí, či dosiahol na obdobie poistenia dôchodkového poistenia na predčasný dôchodok za 40 odpracovaných rokov, čím Sociálna poisťovňa reflektuje na jeden z najčastejších dopytov poistencov tento rok. „Nová funkcia, Príprava na dôchodok, v praxi znamenala pre Sociálnu poisťovňu okrem prepojenia štyroch informačných systémov tiež zdigitalizovanie údajov o dobách dôchodkového poistenia 1,9 milióna občanov, čo obnášalo prepísanie takmer 5 miliónov dokumentov z papierovej do elektronickej podoby,“ dodal Michal Ilko. 

Prehľad vyplatených dôchodkových dávok

EUP je užitočným zdrojom informácií nielen pre poistencov v aktívnom veku, ale tiež poberateľov dôchodku. V záložke „Prehľad vyplatených dôchodkových dávok“ si tak môžu vygenerovať  zoznam priznaných a vyplatených dávok za zvolené obdobie rokov 2021, 2022 a 2023 – a to osobitne za každý rok. Údaje sú uvedené za jednotlivé mesiace vybraného kalendárneho roka. Poberateľ dôchodku si tak kedykoľvek môže spätne skontrolovať a získať prehľad o priznaných a vyplatených dávkach, ktoré môžu byť rôzne – napríklad z dôvodu vykonávania zrážok z dôchodku. Zoznam tiež obsahuje údaje o vyplatenom rodičovskom dôchodku a doplatkoch.

Rodičovský dôchodok – podanie vyhlásenia, rodinné vzťahy

Elektronický účet poistenca tiež po novom prináša poriadok do rodičovského dôchodku. V novej verzii si tak rodičia môžu kedykoľvek skontrolovať, či Sociálna poisťovňa správne eviduje vzťah „rodič-dieťa“, vznik nároku na RD alebo sumu RD. Dieťa zas môže priamo v Elektronickom účte poistenca podať, respektíve zmeniť Vyhlásenie nároku na rodičovský dôchodok.

Funkcia Rodičovský dôchodok - Zrušenie / Zmena vyhlásenia k RD umožňuje klientovi priamo v EUP zrušiť alebo zmeniť vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok. Nemusí tak zasielať jeho podpísaný formulár v papierovej forme, prípadne kontaktovať pracovisko Sociálnej poisťovne. Zmeniť svoje pôvodné vyhlásenie elektronicky môžu aj tí, ktorí pôvodné vyhlásenie podali papierovo. Aj tieto podania sme zdigitalizovali a poistenci si ich nájdu v EUP.

Funkcia Rodičovský dôchodok - Rodinné vzťahy na účely RD obsahuje zoznam detí zohľadnených na nárok na rodičovský dôchodok, pričom údaje o rodinných vzťahoch sú vždy zobrazené podľa aktuálneho rozhodnutia. Zoznam obsahuje údaje vždy za aktuálny rok, teda v súčasnosti pre rok 2023. Poistenec, poberateľ dôchodku, tak získa informáciu, koľko detí mu bolo zohľadnených na nárok na rodičovský dôchodok a nemusí tak kontaktovať pracovisko Sociálnej poisťovne.

Dávka v nezamestnanosti

O priebehu žiadosti a výplate dávky v nezamestnanosti sa po novom poistenec dozvie bez návštevy Sociálnej poisťovne prostredníctvom svojho EUP. Celý proces sa stane transparentným podobne ako pri službe elektronická PN. V praxi to bude vyzerať nasledovne: V prípade, že klient podá žiadosť o dávku v nezamestnanosti na úrade práce, Sociálnu poisťovňu už navštíviť nemusí a následne už proces schvaľovania a priznania dávky (vrátane jej výšky) môže sledovať vo svojom EUP.

Používateľ v ňom uvidí: status žiadosti (okrem dátumov prijatia žiadosti a podporného obdobia klient vidí aj stav žiadosti; kliknutím na konkrétny riadok sa mu zobrazí detail zvolenej žiadosti), detail žiadosti a výplatu dávok.

Nemocenské poistenie

Ďalšou novinkou je prehľad vyplatených nemocenských dávok Nemocenské, Ošetrovné, Materské, Vyrovnávacia dávka a Tehotenské. Klientovi sa vygeneruje prehľad vyplatených nemocenských dávok za zvolené obdobie. Na výber bude vždy posledných 10 rokov.

Elektronický účet poistenca – čo pripravujeme najbližšie?

Sociálna poisťovňa v súčasnosti pripravuje ďalšie funkcionality do EUP. V najbližšom období ho rozšíria údaje z Úrazového poistenia, vrátane žiadosti o úrazové dávky a prehľadu vyplatených úrazových dávok. O tejto novinke budeme verejnosť včas informovať.

Aktivujte si svoj EUP ešte dnes

Sociálna poisťovňa pripomína klientom, že svoj Elektronický účet poistenca majú zriadený automaticky a jeho využívanie je bezplatné. Stačí si k nemu aktivovať prístup buď osobne v pobočke, alebo bez návštevy pobočky, prostredníctvom slovensko.sk s využitím elektronického občianskeho preukazu a čítačky: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_351916

Viac informácií o EUP nájdete na tomto linku: www.socpoist.sk/eup

EUP v súčasnosti ponúka klientom nasledovné funkcionality:

(nové funkcionality sú zvýraznené)

Výber poistného

 • Individuálny účet poistenca
 • Poistenie platené štátom
 • Prehľad poistení
 • Vylúčenia – obdobie, kedy sa poistenie neplatí
 • Prerušenia – obdobie, kedy sa sociálne poistenie prerušilo

Dôchodkové poistenie

 • Príprava na dôchodok
 • Prehľad vyplatených dôchodkových dávok
 • Vyhlásenia o nároku na rodičovský dôchodok + Zrušenie / Zmena vyhlásenia
 • Rodinné vzťahy na účel RD

Nemocenské poistenie

 • ePN – Elektronická práceneschopnosť
 • Prehľad vyplatených nemocenských dávok

Poistenie v nezamestnanosti

 • Prehľad žiadostí / dávok

Účasť v II. pilieri

 • Výpis z registra zmlúv (Mám sporenie v II. pilieri? A v ktorej DSS?)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.