Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Ekonomika SR na začiatku roka 2024 zlepšila svoj výkon, medziročné vzrástla o 2,7 %

Objem HDP v prvom štvrťroku 2024 dynamickejšie rástol medzikvartálne aj medziročne, rast ekonomiky bol najrýchlejší za posledných osem štvrťrokov.

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách1)  v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medzikvartálne (v porovnaní so 4 . štvrťrokom 2023) zvýšil o 0,7 % a medziročne vzrástol o 2,7 %.2)

Ilustračný obrázok – graf

Hodnota HDP v bežných cenách dosiahla 29,8 miliárd eur, čo prestavovalo medziročný nárast o viac ako 2,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien hodnota HDP v stálych cenách dosiahla 21,9 mld. eur a bola medziročne vyššia o 583 miliónov eur.

Rast hrubého domáceho produktu bol podporený predovšetkým výraznejším medziročným zvýšením konečnej spotreby, a to ako spotreby domácností tak spotreby verejnej správy.

Súčasne celková zamestnanosť v SR v prvých troch mesiacoch roka 2024 dosiahla 2 milióny 419-tisíc osôb, čo predstavovalo medziročný úbytok o 0,2 %. Počet zamestnaných po očistení o sezónne vplyvy medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) aj medziročne klesol zhodne o 0,3 %.

1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.