Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Ekonomika SR sa v  poslednom štvrťroku  minulého roka udržala v pluse

Objem HDP vo 4. štvrťroku 2023 mierne vzrástol  medziročne aj medzikvartálne, čo v súhrne za celý rok udržalo rast ekonomiky nad 1 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách1) vo štvrtom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,2 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,2 % a medzikvartálne o 0,3 %.2) V bežných cenách sa vo štvrtom štvrťroku 2023 vytvoril HDP v objeme 32 miliárd eur, čo predstavovalo v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2022 nárast o viac ako 3,1 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien hodnota  HDP dosiahla 24,2 mld. eur.

Ilustračný obrázok - Graf

Ekonomika SR v súhrne za celý rok 2023  medziročne vzrástla o 1,1 %.

Rast hrubého domáceho produktu vo 4. štvrťroku 2023 v stálych cenách bol podporený predovšetkým medziročným zvýšením investícií.  V súhrne za celý rok, ekonomický výkon potiahli investície a kladné saldo zahraničného obchodu. Konečná spotreba domácností zostala v útlme.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla viac ako 2 milióny 443-tisíc osôb a medziročne počet zamestnancov a podnikateľov vzrástol o 0,3 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných osôb v porovnaní so 4. štvrťrokom 2022 vzrástol o 0,2 % a medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2023) o 0,1 %.

 

  • 1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015
  • 2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.