Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ostane rovnaká v rokoch 2023 a 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (známy ako II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50 % zostáva zachovaná aj v rokoch 2023 a 2024. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Sadzba príspevkov do II. piliera sa pôvodne mala postupne zvyšovať: od budúceho roka na 5,75 % a v roku 2024 na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na základe spomínanej novely zákona sa však sadzba do druhého piliera zvýši na 5,75 % až od roku 2025 a bude platná aj v roku 2026. Na 6 % sa táto sadzba zvýši až od roku 2027.

Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť, t.j. bude priznaný vo vyššej sume.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.