Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SKDP ponúka MF SR odborné kapacity svojich odborných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) ponúka Ministerstvu financií (MF) SR odborné kapacity svojich odborných komisií. Veria, že vzájomná diskusia pomôže v navrhovanom paragrafovom znení odstrániť prípadné nejasnosti. Výsledkom by podľa nich mala byť jasnejšia a zrozumiteľnejšia právna úprava pre všetkých podnikateľov. SKDP to uviedla v stanovisku k daňovo-odvodovej reforme.

SKDP víta zjednodušenie daňového systému. Pri fyzických osobách ide o zavedenie výberu len jednej dane a jedného odvodu. U právnických osôb isté zjednodušenie vidí SKDP v tzv. skupinovom zdaňovaní pre spoločnosti rovnakých majiteľov. "V praxi to znamená, že skupinám spoločností by odpadla povinnosť zaoberať sa transferovým oceňovaním pri transakciách medzi slovenskými členmi tejto skupiny. To by im prinieslo nielen časové, ale aj finančné úspory," uviedol prezident SKDP Jozef Danis.

Pozitívne vníma SKDP taktiež zníženie efektívneho daňového zaťaženia, ktoré sa má dosiahnuť kombináciou dvoch faktorov. Prvým je zníženie sadzby dane z príjmov, napríklad pri právnických osobách zo súčasných 21 % na 19 %. Druhým faktorom má byť možnosť rýchlejšieho uplatnenia výdavkov formou flexibilných odpisov až do výšky 50 % základu dane.

Naopak, v SKDP majú obavu z aplikovania všetkých avizovaných zmien v rámci reformy do praxe. "V pomerne krátkom čase ide o značné množstvo zásadných zmien v našom daňovo-odvodovom systéme, na čo nemusíme byť v dostatočnej miere pripravení napríklad v otázke technického zabezpečenia a podobne," vysvetlil Danis. Zároveň však veria, že okrem predstavených základných téz bude v rámci tzv. daňovo-odvodovej reformy zadefinovaná aj jasná koncepcia zákona o dani z príjmov.

"Súčasný zákon vychádza z konceptu rovnej dane. Avšak opätovným zavedením zdaňovania dividend koncom roka 2016 sa táto koncepcia narušila, čo v praxi spôsobuje viaceré interpretačné problémy tohto zákona. Okrem toho v zákone existuje viacero pravidiel, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, právom Európskej únie alebo komplikujú praktický život podnikateľom. Veríme preto, že ohlásená daňová reforma odstráni aj tieto nezrovnalosti," dodal Danis.
 
© TASR. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.