Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Slovensko by mohlo čerpať zdroje z nástroja EÚ na pomoc trhu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovensko má získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, ktorými by mohlo pokryť výdavky na pomoc trhu práce počas mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Parlament ho má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
      Európska únia (EÚ) prijala opatrenia v reakcii na hospodársku situáciu a zriadila európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii. Nariadenie o tomto nástroji vstúpilo do platnosti 20. mája tohto roka. "Vytvorenie nástroja SURE umožňuje, aby EÚ reagovala na krízu na trhu práce koordinovane, rýchlo, účinne a v duchu solidarity medzi členskými štátmi," uviedol rezort financií v predkladacej správe k návrhu zákona.
      Nástroj SURE umožňuje členským štátom vrátane Slovenska žiadať EÚ o výhodne úročené pôžičky, z ktorých bude možné čiastočne pokrývať zvýšenie verejných výdavkov členských štátov Únie na režimy skráteného pracovného času pre zamestnancov a podobné opatrenia, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako aj výdavkov na niektoré opatrenia súvisiace so zdravím, najmä na pracovisku.
      "Promptné poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk zo strany SR je nevyhnutnou podmienkou aktivovania nástroja SURE, čím umožní členským štátom prístup k úverovej pomoci z nástroja," uvádza sa v návrhu zákona.
      Ministerstvo financií SR po prijatí tohto zákona je oprávnené poskytnúť, spravovať a realizovať mimoriadne štátne záruky na základe nariadenia EÚ a v súlade s podmienkami dohody o zárukách uzatvorenou medzi SR a EÚ.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.