Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Slovensko-maďarský poradenský deň o dôchodkoch bude 27. mája 2022 v Komárne

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Maďarsku a na Slovensku budú mať opäť možnosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v Komárne. Slovensko-maďarský poradenský deň o dôchodkoch sa uskutoční 27. mája 2022.

Sociálna poisťovňa po uvoľnení pandemických opatrení opäť pre klientov pripravuje medzinárodný poradenský deň. Podujatie organizované v spolupráci s maďarskou stranou (Maďarská štátna pokladnica), ktoré sa už tradične teší veľkému záujmu, bude zamerané na poradenstvo a pomoc pri riešení dôchodkových otázok.

Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia z oboch krajín budú dňa 27. mája 2022 v pobočke Sociálnej poisťovne v Komárne (Petőfiho 7) pripravení odpovedať poistencom na ich otázky a pomôžu im pri riešení dôchodkových záležitostí. Cieľom podujatia je poskytnúť poradenstvo súčasným aj budúcim poberateľom dôchodkových dávok, ktorí získali obdobia poistenia v Slovenskej republike a zároveň aj v Maďarsku.

Záujemcom o účasť na poradenskom dni odporúčame, aby si dohodli čas stretnutia na telefónnom čísle +421 906 171 635, alebo e-mailom na adrese prihlasovanie@socpoist.sk. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Poradenstvo je bezplatné a odborníci ho poskytnú aj neobjednaným záujemcom.

Pri objednávaní je okrem konkrétnej požiadavky, ktorá bude predmetom poradenstva potrebné, aby klient uviedol svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo. Ak ide o pozostalostnú dávku, je potrebné uviesť aj údaje o zomretom poistencovi. Prosíme účastníkov poradenského dňa, aby si nezabudli so sebou priniesť osobné doklady a doklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.