Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Snímka obrazovky pri preverovaní bankových účtov nie je potrebná

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Podnikatelia si pri preverovaní bankových účtov na portáli finančnej správy (PFS) nemusia robiť snímku obrazovky, tzv. printscreen. Finančná správa totiž eviduje dátum začatia používania bankového účtu používaného na podnikanie. Samotné vyhľadávanie v zozname uľahčuje aj dostupné API rozhranie. Finančná správa prostredníctvom neho eviduje už takmer 200 tisíc prístupov zo strany používateľov rôznych ekonomických softvérov. 

Podnikatelia si od 1. januára 2022 môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Zoznam bankových účtov , ktoré nahlásili platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH), nájdu na portáli finančnej správy. Pri preverovaní účtu pritom nie je potrebné, aby si podnikatelia zaobstarávali dôkazy v podobe zosnímania webu obrazovky PFS. Finančná správa totiž vo svojich informačných systémoch eviduje údaj o dátume začatia používania oznámeného bankového účtu. Rovnako eviduje aj údaj o ukončení používania tohto účtu. Z tohto dôvodu nie je potrebné, aby si daňové subjekty uchovávali informácie o zverejnených bankových účtoch svojich obchodných partnerov. Finančná správa zároveň pracuje na tom, aby boli dáta o bankových účtoch zverejnené aj historicky.

S cieľom pomôcť tvorcom ekonomických softvérov a klientom zjednodušiť často prácne vyhľadávanie v rozsiahlych exportoch z informačných zoznamov, prišla finančná správa aj s riešením ako vyhľadávanie v zozname podnikateľom uľahčiť.  Od 1. januára 2022 je dostupný online informačný zoznam, export z online informačného zoznamu vo formáte XML, ako aj API rozhranie, ktoré bolo tvorcom ekonomických softvérov k dispozícii už od začiatku decembra 2021. Finančná správa zaznamenala už takmer 200 tisíc prístupov k API rozhraniu zo strany používateľov.

Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktorý bude platiteľ dane používať na podnikanie, ktoré je predmetom DPH, zaviedla novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Klientom prinesie viaceré benefity, najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Nejde pritom o novinku, ktorá je platná na Slovensku. Overovanie bankových účtov funguje napríklad aj v Českej republike. Slovensko sa tak pripojilo ku krajinám, ktoré využívajú tento nástroj na zabránenie zneužívaniu systému DPH a zamedzeniu daňových únikov. V súčasnosti finančná správa eviduje približne 6 000 aktívnych daňových subjektov, pri ktorých správca dane nemá informácie o ich bankových účtoch.

Pritom práve u týchto daňových subjektov sa akumulujú neprimerane vysoké daňové nedoplatky. Finančná správa sa tiež pri  kontrolách DPH stretáva často s otázkou platiteľa ako mal vedieť alebo mohol vedieť, že dodávateľ je nespoľahlivý a on ako odberateľ bude potenciálne ručiť za DPH, ktorú on už zaplatil dodávateľovi, ale dodávateľ daň neodviedol do štátneho rozpočtu. Práve zverejnenie účtov umožní odberateľovi identifikovať potenciálne ručenie za DPH a v prípade pochybností môže zaplatiť DPH z faktúry priamo na účet daňového úradu. Dôležitým dôvodom je aj skutočnosť, že banky síce oznamujú čísla  účtov daňových subjektov finančnej správe, ale nie všetky účty sú používané platiteľom DPH na účely platobného styku a obvykle platitelia požiadali daňový úrad, aby nadmerný odpočet bol vyplatený na ním určený účet. Novela tak reagovala aj na takéto prípady z praxe.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.