Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa bude orgánom verejnej správy poskytovať informácie o dôchodkoch z II. piliera

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa začne od 1. decembra 2022 automatizovane poskytovať údaje o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) prostredníctvom portálu pre orgány štátnej a verejnej správy OverSi. Tento krok významne odbremení klientov od predkladania týchto informácií iným orgánom verejnej moci.

Sociálna poisťovňa bude od 1. decembra 2022 poskytovať tri nové typy potvrdení o dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier):

Potvrdenie o výplate dôchodkovej dávky zo starobného dôchodkového sporenia bez sumy

Potvrdenie o výplate dôchodkovej dávky zo starobného dôchodkového sporenia so sumou

Potvrdenie o výške dôchodkových dávok zo starobného dôchodkového sporenia

Tieto potvrdenia tak môžu v rámci svojej činnosti využívať napríklad:

  • ústredné orgány štátnej správy,
  • úrady sociálneho zabezpečenia silových zložiek,
  • inšpektoráty práce,
  • krajské súdy,
  • exekútorské úrady,
  • orgány miestnej samosprávy.

Od 1. decembra 2022 sú tak zamestnanci spomínaných inštitúcií povinní dané potvrdenia získavať z informačných systémov verejnej správy.

Sociálna poisťovňa sa do projektu OverSi aktívne zapája, od 1. decembra 2019 poskytuje potvrdenia o nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie. Od 1. januára 2021 už nie je občan povinný predkladať orgánom verejnej moci potvrdenia o poberaní nemocenských a dôchodkových dávok.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na prístup k výpisom a potvrdeniam vytvorilo portálové riešenie OverSi, sprístupnené od 1. januára 2019. Postupne sa rozsah poskytovaných výpisov a potvrdení na portáli OverSi rozširuje. To znamená, že občania už nemusia na úrady nosiť uvedené potvrdenia, ktoré si vedia úrady vymeniť navzájom prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.