Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa informovala o odvodových povinnostiach viac ako 170 tisíc SZČO

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v uplynulých dňoch informovala takmer 173 814 živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022. Listom, v papierovej forme im zaslala 147 152 zásielok. Elektronicky do elektronických schránok ďalších 26 662.  Viac ako 37 847 oznámení sa týka vzniku a zániku sociálneho poistenia a takmer 135 967 SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Nové odvody za mesiac júl je potrebné Sociálnej poisťovni uhradiť do 8. augusta 2022. Väčšina SZČO – 125 476 – bude platiť minimálne poistné.

Sociálna poisťovňa pravidelne v júli informuje živnostníkov a ostatné SZČO, ktorí daňové priznania za rok 2021 podali v riadnom termíne do konca marca 2022, o vzniku, zániku alebo zmene ich odvodovej povinnosti. V  októbri bude Sociálna poisťovňa podobne o odvodových povinnostiach informovať aj tie SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021. Táto skupina SZČO následne novo určené poistné prvý raz odvedie do 8. novembra 2022 za mesiac október. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

Minimálne poistné na sociálne poistenie predstavuje mesačne sumu 187,78 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného minimálne 153,79 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie. Minimálne poistné bude od júla odvádzať 125 476 SZČO. Doteraz platilo minimálne poistné 132 830 SZČO.

Maximálna výška poistného na sociálne poistenie je v sume 2 629,12 eura mesačne. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného maximálne 2 153,26 eura (neplatia poistné na invalidné poistenie). Maximálne poistné bude od júla uhrádzať 111 SZČO, doteraz ich bolo 185.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol, ktorým sa platba označuje. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a predpísaniu penále za neodvedenie poistného včas alebo v nižšej sume.

Viac informácií o platení poistného ako aj kalkulačku na výpočet poistného nájdu živnostníci a ostatné SZČO na webovej stránke Sociálnej poisťovne:
SZČO a vznik odvodovej povinnosti k 1. 7. 2022
Kalkulačka na informatívny výpočet poistného od 1. júla 2022


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.