Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa k dnešnému dňu priznala kompenzácie viac ako 45 tisícom diskriminovaných žien i mužov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Tisícky poistencov, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s neskorším odchodom do dôchodku, v týchto dňoch dostávajú zo Sociálnej poisťovne finančnú kompenzáciu. Sociálna poisťovňa za posledný mesiac spracovala kompenzácie približne 37 350 poistencom, ktorým bol priznaný starobný a predčasný starobný dôchodok do konca roka 2020.

Spolu s priebežne priznávanými kompenzáciami ďalšej skupiny 7 850 poistencov, ktorí si o starobný dôchodok žiadali až tento rok, tak spolu odstránila už viac ako 45 200 diskriminácií. Ide predovšetkým o ženy od roku narodenia 1957. Sociálna poisťovňa vypláca kompenzáciu automaticky, netreba o ňu žiadať.

Viac ako 80 % poberateľov dôchodkov priznaných do konca minulého roka kompenzuje Sociálna poisťovňa vo výraznom predstihu

Sociálna poisťovňa vo výraznom predstihu zabezpečuje kompenzáciu ženám i mužom, ktorí mali priznaný starobný či predčasný starobný dôchodok do konca minulého roku. Podľa zákona si totiž má splniť túto povinnosť do 31. decembra 2022. „Keďže odstránenie tejto diskriminácie sa stalo jednou z priorít nového vedenia Sociálnej poisťovne, dali sme si za úlohu vyriešiť túto otázku čo najskôr,“ povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer. Výsledkom je, že už vo výraznom predstihu počas júna a júla 2021 Sociálna poisťovňa kompenzuje 37 350 poistencov, čo je viac ako 80 %.

Kompenzáciu formou jednorazového doplatku k starobnému dôchodku vyplatí Sociálna poisťovňa diskriminovaným poistencom v jednej sume, a to rovnakým spôsobom ako vypláca samotný dôchodok. Za júl ide o skupinu približne 28 350 poberateľov starobných dôchodkov z celkového počtu 30 tisíc. Tí, ktorí dostávajú dôchodok bezhotovostne, by už v týchto dňoch mali mať pripísanú sumu kompenzácie na svojom bankovom účte. Tí, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ju dostanú prostredníctvom pošty. Súčasne o tom dostanú aj písomné rozhodnutie, aby si mohli skontrolovať výšku kompenzácie.

Poberatelia predčasného starobného dôchodku dostávajú kompenzáciu vo forme jeho percentuálneho zvýšenia. Nárok na kompenzáciu k tomuto dôchodku (priznanému do konca roku 2020) má mať približne 14 500 osôb, pričom o nároku približne 9 000 z nich Sociálna poisťovňa rozhodla. V najbližších dňoch o tom rovnako dostanú písomné rozhodnutie, bude im zabezpečená pravidelná výplata v novej sume a poukázaný aj doplatok od 1. januára 2021.

Poisťovňa priebežne priznáva kompenzácie aj pri tohtoročných žiadostiach o dôchodok

Sociálna poisťovňa okrem toho priebežne pokračuje v priznávaní kompenzácií aj pre ďalšiu skupinu poistencov, ktorým je starobný dôchodok priznaný v roku 2021 a majú na kompenzáciu nárok. Dostávajú ju podľa toho, kedy o dôchodok požiadali. Kompenzácia im patrí buď vo forme jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo vo forme zvýšenia, ktoré je už zohľadnené v sume dôchodku podľa toho, od akého dátumu o jeho priznanie požiadali. Táto forma kompenzácie sa zatiaľ v tomto roku dotkla približne 7 850 poistencov.

Napriek náročnej situácii, ktorej Sociálna poisťovňa v posledných mesiacoch v dôsledku pandémie i nárastu dôchodkovej agendy čelila, tak pomoc diskriminovaným poistencom prichádza oveľa skôr. Odstránili sme väčšinu diskriminácií žien i mužov z minulosti. V práci pokračujeme už len v prípadoch, v ktorých je pre zistené nezrovnalosti vylúčené automatické rozhodnutie a o nároku musí rozhodnúť kvalifikovaný odborný zamestnanec,“ uviedol generálny riaditeľ J. Káčer.

Sociálna poisťovňa vypláca kompenzácie na základe novely zákona o sociálnom poistení, ktorá od 1. januára 2021 znížila dôchodkový vek poistencov ročníkov 1957 a nasledujúcich. Zníženie veku je nastavené tak, aby poistenci, ktorí vychovali deti, mali v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca narodeného v tom istom roku znížený dôchodkový vek o 6 mesiacov za každé vychované dieťa. Ak však poistenec takýto dôchodkový vek dosiahol ešte pred 1. januárom 2021, zákon Sociálnej poisťovni ukladá kompenzovať dôchodok, ktorý sa predtým nemohol vyplatiť. Ide o kompenzáciu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa toho, o priznanie ktorého poistenec žiadal. Kompenzácia neprináleží každému poistencovi, narodenému v r. 1957-65, ale len tým, ktorým nebol pri priznaní dôchodku zohľadnený znížený dôchodkový vek za vychované deti.

Podrobnejšie informácie o nároku na kompenzáciu a vzorové príklady nájdete tu: Dôchodkový vek od roku 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.