Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa pozýva svojich klientov na Slovensko-český poradenský deň o dôchodkoch

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Česku a na Slovensku, budú mať opäť príležitosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti na jednom mieste. Vo štvrtok, 28. apríla 2022, sa v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v Banskej Bystrici uskutoční Slovensko-český poradenský deň o dôchodkoch.

Po období, v ktorom organizovanie poradenských dní prerušili pandemické opatrenia, Sociálna poisťovňa opäť pripravuje medzinárodný poradenský deň o dôchodkoch. Vzhľadom na záujem poistencov a po dohode s Českou správou sociálneho zabezpečenia to bude spoločný Slovensko-český poradenský deň.

Odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia z oboch krajín budú 28. apríla 2022 v pobočke Sociálnej poisťovne v Banskej Bystrici na Kapitulskej 27 pripravení poistencom odpovedať na ich otázky a pomôžu im pri riešení dôchodkových záležitostí.

Záujemcom o účasť na poradenskom dni odporúčame, aby si dohodli čas stretnutia (v hodinách medzi 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 16.00 h) na telefónnom čísle +421 906 171 635, alebo e-mailom na adrese prihlasovanie@socpoist.sk. Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Poradenstvo je bezplatné a poskytneme ho aj ostatným záujemcom.

Pri objednávaní okrem konkrétnej požiadavky, ktorú chce klient riešiť, je potrebné, aby uviedol aj svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo. V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, treba uviesť aj údaje o zomretom poistencovi. Prosíme účastníkov poradenského dňa, aby si nezabudli so sebou priniesť osobné doklady a doklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.