Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa proaktívne upozorňuje živnostníkov na zmeny poistného od januára 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch zasiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2024. Živnostníci dostanú spolu 187 529 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou Sociálna poisťovňa odosiela takmer 155 tisíc (154 806) oznámení a do e-schránok smeruje ďalších takmer 33 tisíc (32 723).

Informácia pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby je ústretovou proaktívnou službou Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 187 326 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 203 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny odvádzateľov poistného sú povinné uhradiť odvody v novej výške do 8. februára 2024. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť platobný príkaz v banke. Vyhnú sa tak prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky.

Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom predstavuje 216,13 eura mesačne. SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť maximálne poistné vo výške 3 025,93 eura mesačne.

Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu (DPO), ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, dosiahne od 1. januára 2024 sumu 229,17 eura mesačne.

Oznámenia o  novej výške poistného Sociálna poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

 

Podrobnejšie informácie o nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základoch pre rok 2024 sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU:

https://www.socpoist.sk/news/nove-vymeriavacie-zaklady-pre-platenie-poistneho-od-1-januara-2024-su-zname-prvykrat-ich-treba


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.