Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa sa pripravuje na výplatu 13. dôchodkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, že o 13. dôchodok nemusia osobitne žiadať. Sociálna poisťovňa im ho v tomto roku vyplatí automaticky v decembrových výplatných termínoch, teda v deň splatnosti dôchodku.

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu bude mať v roku 2020 ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa pritom 13. dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky. Vyplýva to zo zákona o 13. dôchodku, ktorý schválila Národná rada SR 21. 10. 2020 a ktorý 27. 10. 2020 podpísala prezidentka SR.

Výška 13. dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 300 do 50 eura. Závisí od sumy dôchodkových príjmov daného dôchodcu, do ktorého sa zarátava aj výška dôchodku vyplácaného z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky, dôchodku vyplateného z cudziny a dôchodku vyplateného z II. piliera.

Maximálna výška 13. dôchodku bude predstavovať 300 eur a dostanú ho tí poberatelia, ktorých suma dôchodku, resp. úhrnná suma dôchodkov, je 214,83 eura a nižšia. Maximálnu výšku tejto dávky tak získajú dôchodcovia s najnižšími dôchodkami.

Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodky v rozpätí od 214,84 eura do 909,27 eura, sa výška 13. dôchodku primerane znižuje až do minimálnej sumy 50,01 eura a určí sa podľa vzorca určeného zákonom. Najnižší 13. dôchodok vo výške 50 eur pritom dostanú tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku je 909,28 eur a vyššia.

Sociálna poisťovňa zároveň dáva poberateľom dôchodku do pozornosti povinnosť uloženú zákonom: V termíne do 15. novembra 2020 jej musia za účelom určenia sumy 13. dôchodku oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorú poberajú z cudzinyNa tento účel bude slúžiť elektronický formulár, ktorý Sociálna poisťovňa v týchto dňoch pripravuje a bude začiatkom novembra dostupný na jej webovej stránke. O ďalších podrobnostiach oznamovania výšky dôchodku z cudziny a o zverejnení formulára bude Sociálna poisťovňa verejnosť priebežne informovať.

Konkrétnu sumu 13. dôchodku si dôchodca bude môcť vypočítať aj pomocou Kalkulačky na výpočet 13. dôchodku, ktorú Sociálna poisťovňa v priebehu novembra sprístupní na jej webovej stránke. Sociálna poisťovňa pritom nezasiela o výplate 13. dôchodku písomné rozhodnutie, dôchodcom bude poukázaná priamo suma tejto dávky – buď na účet v banke alebo v hotovosti poštou, resp. hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.