Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa vypláca od 1. januára 2022 vyššie maximálne sumy novopriznávaných nemocenských dávok

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od nového roka sa zvýšil maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte nemocenských dávok. Sociálna poisťovňa tak poistencom vypláca vyššie dávky nemocenské, materské, ošetrovné a tehotenské ako v uplynulom roku. Týka sa to prípadov, pri ktorých dôvod na poskytnutie dávok vznikol od 1. januára 2022. Sumy dávok, ktoré mal poistenec priznané v roku 2021 a ich výplata pokračuje aj v roku 2022, zostávajú nezmenené.

Maximálnu sumu dávok nemocenské, ošetrovné, materské a tehotenské platné pre rok 2022 priznáva Sociálna poisťovňa tým poistencom, ktorých dočasná pracovná neschopnosť, potreba ošetrovania, začiatok poberania materského alebo tehotenského vznikli alebo vzniknú v roku 2022. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol ešte v roku 2021 a pokračuje aj v roku 2022, maximálna dávka platná pre rok 2021 sa nezvyšuje na maximálnu dávku platnú v roku 2022. Maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte dávky totiž závisí odo dňa vzniku dôvodu na jej poskytnutie. Nárok na maximálnu nemocenskú dávku, t. j. dávku určenú z maximálneho denného vymeriavacieho základu platného pre rok 2022, má ten poistenec, ktorý v rozhodujúcom období platil poistné na nemocenské poistenie z vymeriavacieho základu 2 266 eur a vyššieho.

Nemocenské

Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú, stúpol z 71,8028 eura v roku 2021 na 74,4987 eura v tomto roku. Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2022, maximálna výška jeho dávky nemocenské na deň predstavuje 40,97428500 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vypláca poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 229,30 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to je 1 270,30 eura.

Materské

Podobne sa tento rok zvýšili aj ďalšie nemocenské dávky. Maximálne denné materské dosiahlo hodnotu 55,87402500 eura. Znamená to, že dávku materské Sociálna poisťovňa vypláca poistencom maximálne vo výške 1 676,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 732,10 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Ošetrovné

Maximálne denné ošetrovné v roku 2022 predstavuje 40,97428500 eura. Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosahuje maximálne vo výške 573,70 eura. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, má mesačne rovnaké maximálne sumy ako nemocenské.

Tehotenské

Tehotenské v tomto roku Sociálna poisťovňa vypláca v minimálnej dennej výške 7,4498700 eura, čo predstavuje mesačnú sumu 223,50 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 231 eura (pri 31-dňovom mesiaci). Maximálna denná výška tehotenského je vo výške 11,17480500 eura, čo predstavuje mesačnú sumu 335,30 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 346,50 eura (pri 31-dňovom mesiaci).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.