Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa začala vyplácať 13. dôchodok

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa začala vyplácať 13. dôchodok a dnes ho dostanú prví dôchodcovia. Ide o poberateľov starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj o poberateľov všetkých pozostalostných dôchodkov – vdovských, vdoveckých a sirotských. Spolu 13. dôchodok dostane približne 1 418 000 dôchodcov.

Sociálna poisťovňa automaticky posúdi nárok na 13. dôchodok, určí jeho výšku a vyplatí ho v novembrovom termíne, v ktorom dôchodca dostáva pravidelný mesačný dôchodok. O 13. dôchodok teda nie je potrebné žiadať.

Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2021 predstavuje 300 eur. Dostanú ju tí poberatelia dôchodku, ktorých dôchodok mesačne nepresahuje 218,06 eura. Tým dôchodcom, ktorí majú dôchodok v rozpätí od 218,07 eura do 912,50 eura mesačne, sa bude 13. dôchodok znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostanú poberatelia dôchodkov, ktorí poberajú dôchodok v sume vyššej ako 912,50 eur mesačne.

Podobne ako v minulosti, aj v tomto roku platí podmienka, že 13. dôchodok dostane ten, kto má nárok na výplatu dôchodku v novembri 2021.

Na zistenie presnej sumy 13. dôchodku odporúčame využiť kalkulačku, ktorú Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke: Kalkulačka na výpočet 13. dôchodku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.