Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa začína posielať prvé rozhodnutia o priznaní rodičovského dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa už začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok. Týka sa to zatiaľ nových žiadateľov o  priznanie  starobného dôchodku, o ktorých Sociálna poisťovňa rozhoduje po 28. februári 2023. V najbližších dňoch im tak spolu s rozhodnutím o priznaní dôchodku doručí aj prvé rozhodnutia o rodičovskom dôchodku. Zároveň Sociálna poisťovňa spracovala údaje z vyhlásení, na základe ktorých dieťa odoprelo biologickému rodičovi/rodičom nárok na rodičovský dôchodok alebo ho presmerovalo na náhradných rodičov. Takýchto vyhlásení bolo viac ako 19,5 tisíc, na základe ktorých viac ako 19 tisícom dôchodcov nárok na rodičovský dôchodok nevznikne a naopak, na základe prejavenej vôle dieťaťa ho dostane 400 náhradných rodičov.

Spolu s rozhodnutím o priznaní rodičovského dôchodku Sociálna poisťovňa zašle poberateľovi starobného dôchodku aj informačný list predsedu dozornej rady Sociálnej poisťovne a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o význame rodičovského dôchodku.

„Dnešným dňom začína Sociálna poisťovňa vyplácať rodičovský bonus. Odhadujeme, že nárok na rodičovský dôchodok bude mať v tomto roku približne 800 tisíc dôchodcov. Im vďaka nemu zvýšime dôchodky o desiatky eur. Tento rok dostanú seniori rodičovský dôchodok v jednej sume za celý rok. V budúcom roku už bude rozdelený k mesačnému dôchodku. Ďakujem kolegom zo Sociálnej poisťovne za mimoriadne nasadenie, ktoré venujú nielen zabezpečeniu rodičovského bonusu, ale aj generálneho pardonu a ďalších opatrení na pomoc ľuďom, “ uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sociálna poisťovňa automaticky rozhodne o rodičovskom dôchodku aj pre tých, ktorí už dôchodok poberajú

O nároku na rodičovský dôchodok a jeho výplate pre existujúcich poberateľov starobných dôchodkov, resp. poberateľov invalidných alebo výsluhových dôchodkov po dosiahnutí dôchodkového veku má Sociálna poisťovňa povinnosť rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote do 30. septembra 2023. Tento krok vykoná automaticky, bez osobitnej žiadosti dôchodcu či jeho detí. „Urobíme tak po hromadnom spracovaní údajov k dávke, pričom naším cieľom je rozhodnúť čo najskôr, aby sme sa mohli venovať individuálnym prípadom – existujúcim alebo novopriznaným,“ spresnil Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Bližšie informácie poskytne Sociálna poisťovňa v dostatočnom časovom predstihu.

Na základe analytických údajov sa odhaduje, že nárok na rodičovský dôchodok by malo získať približne 800 tisíc dôchodcov. Jeho maximálna výška v roku 2023 dosiahne sumu 21,80 eura mesačne, t. j. 261,60 eur (1 rodič za 1 dieťa). Rodičovský dôchodok vyplatí Sociálna poisťovňa v roku 2023 v jednej úhrnnej splátke. Od roku 2024 bude vyplácaný mesačne (vopred), vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 

Viac ako 19 200 detí si neželá priznať rodičovský dôchodok svojmu rodičovi

V roku 2023 vznikne nárok na rodičovský dôchodok (za predpokladu splnenia ďalších zákonných podmienok)vtedy, ak dieťa urobilo, resp. neurobilo vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok do 28. februára 2023. V tejto zákonnej lehote podalo vyhlásenie 19 531 osôb, ktoré doručili spolu 20 248 vyhlásení (niektoré osoby podali vyhlásenie viackrát, Sociálna poisťovňa berie do úvahy posledné doručené vyhlásenie). Na základe týchto podaných vyhlásení

  • 19 273 osobám Sociálna poisťovňa neprizná rodičovský dôchodok za dieťa, ktoré vyhlásilo, že si neželá, aby bol rodičovský dôchodok rodičovi alebo osvojiteľovi priznaný a
  • 400 osobám, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok prizná.
     

Sociálna poisťovňa v rámci proklientskeho prístupu umožnila popri štandardných spôsoboch doručenia Vyhlásení – osobne a poštou – tiež elektronický spôsob, bez návštevy pobočky, cez Elektronický účet poistenca  alebo portál slovensko.sk.

Viac informácií o podmienkach nároku na rodičovský dôchodok, najčastejšie otázky a odpovede k tejto téme, ako aj kalkulačka na jeho výpočet sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Rodičovský dôchodok

Odpovede na najčastejšie otázky

Kalkulačka na výpočet rodičovského dôchodku v roku 2023

Najčastejšie otázky a odpovede si možno vypočuť aj v podobe podcastu na Youtube,  SpotifyApple Podcasts a v ďalších podcastových aplikáciách.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.