Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa začína vyplácať 13. dôchodok, dostane ho približne 1,4 mil. dôchodcov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa dnes (2. 12. 2020) začína vyplácať 13. dôchodky. Automaticky, bez osobitnej žiadosti, ich dostane približne 1,4 milióna dôchodcov. Sociálna poisťovňa im po splnení zákonných podmienok 13. dôchodok vyplatí spolu s dôchodkom v decembrovom výplatnom termíne. Výplatné termíny sú zvyčajne v párne dni od 2. do 24. dňa kalendárneho mesiaca. V decembri 2020 bude posledný výplatný deň dôchodkových dávok o deň skôr, teda 23. 12. 2020 (pred vianočnými sviatkami).

Maximálna výška 13. dôchodku v roku 2020 predstavuje 300 eur. Dostanú ju dôchodcovia s dôchodkom vo výške 214,83 eura a menej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 214,84 eura do 909,27 eura sa výška 13. dôchodku bude znižovať až do minimálnej hranice 50,01 eura. Najnižší 13. dôchodok vo výške 50 eur dostanú tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok od sumy 909,28 eura a viac.

Na 13. dôchodky pôjde v tomto roku približne 307 miliónov eur – poskytne ich štát prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na osobitný účet Sociálnej poisťovne.

Výšku 13. dôchodku si dôchodca môže vypočítať aj prostredníctvom Kalkulačky na výpočet sumy 13. dôchodku v roku 2020, ktorá je prístupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu má ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa pritom 13. dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky. Ak dôchodok vypláca okrem Sociálnej poisťovne aj iný platiteľ, napr. Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Ministerstvo vnútra SR a pod., 13. dôchodok vyplatí tá inštitúcia, ktorá vypláca vyšší dôchodok.

13. dôchodok exekúcii nepodlieha

Sociálna poisťovňa zároveň informuje dôchodcov, ktorí majú nariadené exekučné zrážky z dôchodku, že 13. dôchodok exekúcii nepodlieha. Dôchodca ho teda dostane celý v takej výške, na akú má nárok. Exekútor na 13. dôchodok nesmie siahnuť ani v prípade, že je poukázaný na účet v banke. 13. dôchodok je štátnou sociálnou dávkou. Nie je teda príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, a preto ho ani nie je možné exekučne krátiť.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.