Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa zasiela v júni dôchodcom ďalších takmer 23 tisíc rodičovských dôchodkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa priznala a jednorazovo 1. júna 2023 zasielala rodičovský dôchodok ďalším takmer 23 tisícom poberateľom dôchodkov (22 871). Ide o tých penzistov, ktorí poberajú starobný dôchodok a invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku. Dostanú ho v týchto dňoch na účet v banke alebo v hotovosti. Dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok v hotovosti, si môžu rodičovský dôchodok prevziať spolu s dôchodkom už v deň jeho splatnosti, alebo aj skôr, keďže rodičovský dôchodok „bude čakať“ na vyplatenie na pošte.

V tomto kole priznávania nároku na rodičovský dôchodok Sociálna poisťovňa posúdila tých poberateľov, ktorí neboli zahrnutí v úvodnom májovom hromadnom spracovaní a tiež poberateľov invalidných a predčasných starobných dôchodkov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek v júni 2023.

V máji vyplatila Sociálna poisťovňa takmer 852 tisíc rodičovských dôchodkov. O dávku nie je potrebné osobitne žiadať. Zákonná lehota na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023 je do 30. septembra 2023. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikol 240 tisíc poberateľom, najčastejšie z dôvodu, že dieťa v roku 2021 nebolo poistené na dôchodkové poistenie, resp. do 28. februára 2023 doručilo Sociálnej poisťovni vyhlásenie, ktorým nárok na dávku rodičovi odoprelo.

Maximálna suma rodičovského dôchodku v roku 2023 pre jedného rodiča za jedno dieťa je 21,80 eur mesačne. Úhrnná splátka rodičovského dôchodku pri maximálnej sume rodičovského dôchodku za rok 2023 je v tomto prípade 261,60 eur. Sociálna poisťovňa v roku 2023 vyplatí rodičovský dôchodok v jednej úhrnnej splátke, od roku 2024 ho bude vyplácať mesačne v rovnakom termíne ako dôchodok.

Sociálna poisťovňa pripravila a pravidelne na svojej webstránke aktualizuje zoznam odpovedí na najčastejšie otázky k rodičovskému dôchodku, jeho vyplácaniu aj zaslaniu Rozhodnutí:

Rodičovský dôchodok – Najčastejšie otázky a odpovede (všeobecné): Sociálna poisťovňa (socpoist.sk)

Rodičovský dôchodok – podcastRodičovský dôchodok - podcast - Najčastejšie otázky a odpovede - YouTube


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.