Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár na odklad poistného za júl 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za júl 2020 až do 31. decembra 2020. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 z 15. júla 2020.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac júl 2020 do 31. decembra 2020 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za júl 2020 sa za zamestnancov nemení.

Odložiť si splatnosť poistného za mesiac júl 2020 bude možné rovnakým spôsobom ako za predchádzajúce mesiace. Zamestnávatelia a povinne poistené SZČO budú na tento účel Sociálnej poisťovni predkladať čestné vyhlásenie. Formulár čestného vyhlásenia je zverejnený na webovej stránke tu: elektronický formulár.

Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania oznámi odvádzateľ Sociálnej poisťovni práve prostredníctvom tohto elektronického formuláru. Zaslanie jeho elektronickej verzie zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak zamestnávateľ či SZČO nemá prístup k internetu, bude môcť Sociálnej poisťovni doručiť jeho listinnú podobu - listinná podoba formulára.

Podrobné informácie sú zverejnené aj v osobitnej rubrike na webovej stránke Sociálnej poisťovne Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za júl 2020.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.