Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky, uvádza do praxe legislatívne zmeny a pokračuje v rodičovskom dôchodku aj Generálnom pardone 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa počas letných mesiacov do svojej rozhodovacej činnosti premieta viaceré legislatívne zmeny prijaté v posledných týždňoch. Tento mesiac prepočítala a zvýšila 1,75 mil. dôchodkových dávok, zvyšuje aj minimálne dôchodky a prepočítava exekučné zrážky. Zvýšené, teda valorizované sumy dôchodkov dostanú dôchodcovia spolu s rozhodnutiami vyplatené v augustových výplatných termínoch aj s doplatkom za júl. Sociálna poisťovňa tiež pokračuje v priznávaní a výplate rodičovských dôchodkov, ku ktorým po novom pribudla ďalšia skupina poistencov – invalidní výsluhoví dôchodcovia po dovŕšení dôchodkového veku. Súbežne pokračuje aj oddlžovanie dlžníkov, ktorí spĺňajú podmienky generálneho pardonu. Ak do konca augusta uhradia dlžné poistné, penále im Sociálna poisťovňa odpustí.

 

„Počet zmien, ktoré Sociálna poisťovňa v tomto období uvádza do praxe, je enormný. Kým od roku 2012 do roku 2019, teda za 8 rokov, bolo schválených 57 zmien právnych predpisov, za posledné necelé 4 roky (teda od r. 2020 doteraz) ich bolo už 64. Pritom jedna novelizácia zákona môže predstavovať pre Sociálnu poisťovňu aj desiatky noviniek/úprav, ktoré musí zaviesť do praxe. Tieto zmeny sa týkajú miliónov našich poistencov a vykonávame ich v existujúcich personálnych kapacitách a nad rámec našej každodennej agendy. Od schválenia zmeny zákona k samotnej dávke pre občana vedie dlhá cesta, ktorú musia pripraviť naši zamestnanci. Nebolo to inak ani v týchto mesiacoch a za ich úsilie im, samozrejme, ďakujem. Je to množstvo práce od úprav informačných systémov, cez prípravu metodiky pre zamestnancov až po potrebné organizačné opatrenia,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

Mimoriadna valorizácia, rozmrazenie minimálnych dôchodkov a prepočet exekučných zrážok

Sociálna poisťovňa prepočítala a o 10,6 percenta zvýšila všetky dôchodkové dávky. Po prvý raz ich vyplatí v augustovom výplatnom termíne spolu s doplatkom valorizácie za júl 2023. V ďalšom kroku došlo k rozmrazeniu minimálnych dôchodkov a jeho porovnaniu s novými výškami minimálnych dôchodkov. Rozmrazenie sa týka 59 652 dôchodcov, z nich 4 052 bude poberať minimálny dôchodok po prvý raz. V súvislosti so zvýšením životného minima a valorizáciou dôchodkov došlo k prepočtu exekučných zrážok z dôchodku, aktuálne sa týka približne 46 tisíc poberateľov dôchodku. V peňaženke tak ostane viac 11 tisíc dôchodcom a v prípade 1 716 poberateľov sa exekučné zrážky zastavia. O valorizácii, rozmrazení dôchodku aj o prepočte exekučných zrážok bude Sociálna poisťovňa v auguste všetkých poberateľov písomne informovať.

Rodičovský dôchodok

Počet posúdených nárokov na rodičovský dôchodok presiahol 1,158 milióna. Sociálna poisťovňa vyplatila už viac ako 887 tisíc rodičovských dôchodkov, 17,5 tisíc nárokov ešte posudzuje a zároveň posudzuje približne 3 tisíc nárokov mesačne spolu s novými žiadosťami o starobný dôchodok. Doteraz tiež opravila viac ako 10 tisíc nárokov v súvislosti s nepresnými údajmi z Registra fyzických osôb MV SR. Pripomína tiež blížiaci sa termín doručenia Vyhlásení o nároku na rodičovský dôchodok, 31. august 2023. Táto lehota je dôležitá  pre presmerovanie či odopretie nároku pre rok 2024 (resp. preventívne)odopretie už existujúceho nároku (s platnosťou od  1. 1. 2028), alebo opätovné priznanie odopretého rodičovského dôchodku v roku 2023 (s platnosťou od 1. 1. 2024). Posledný augustový deň je tiež dôležitý pre presmerovanie či odopretie nároku v prípade invalidných výsluhových dôchodkov pre rok 2023 (s rozhodnutím do 31. 12. 2023).

Generálny pardon 2023 (GP 2023)

„Doterajší proces tejto jedinečnej legislatívnej zmeny, ktorá pomôže dlžníkom po splatení istiny zbaviť sa dlžného penále, považujeme za úspešný. Procesy sme nastavili a klientov o možnosti informujeme adresne, pravidelne, masovo a opakovane,“ konštatoval generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Od februára 2023 okrem informácií na webe a v médiách Sociálna poisťovňa zrealizovala raz mesačne adresné informačné kampane k splneniu podmienok GP 2023 – a to formou SMS správ, mailov a do e-schránok. Celkovo zaslala zamestnávateľom a fyzickým osobám 668 tisíc notifikácií.

V mesiacoch apríl až júl 2023 úspešne zrealizovala štyri čiastočné automatické procesy hromadného odpúšťania penále voči odvádzateľom, ktorí spĺňali podmienku pre uplatnenie tohto inštitútu. Sociálna poisťovňa bude v oddlžovaní pokračovať až do ukončenia celého procesu.

Nový zoznam dlžníkov – zamestnávateľov

Od 1. júla 2023 zverejňuje Sociálna poisťovňa v zozname dlžníkov  aj zamestnávateľov a zahraničné SZČO, ktoré si nesplnili svoje vykazovacie a oznamovacie povinnosti. Novým údajom v zozname, ktorý sa aktualizuje štyrikrát do mesiaca, bude aj obdobie, za ktoré si zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nesplnili uvedené povinnosti.

Čo čaká Sociálnu poisťovňu v auguste

Od 1. augusta 2023 bude Sociálna poisťovňa počas najbližších dvoch rokov postupne prehodnocovať percento invalidity u niektorých invalidných dôchodcov a zvyšovať sumu invalidného dôchodku. Bude tak robiť automaticky, teda bez osobitnej žiadosti. Vyplýva to zo zmien Prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, ktorá rozšírila percento invalidity pri niektorých ochoreniach.

Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe budú za svojich zamestnancov pol roka platiť nižšie odvody. Prvýkrát za nich nebudú platiť poistné za august 2023 a naposledy za január 2024. Zamestnávatelia budú v tomto období platiť iba poistné na úrazové poistenie a garančné poistenie. Naďalej budú mať vykazovaciu povinnosť vo vzťahu k poistnému za zamestnávateľa. Zamestnávateľom odporúčame, aby si skontrolovali a prípadne aktualizovali svoj zverejnený SK NACE kód.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.