Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálne: Moderné odbory AIOS a Syncreon sa dohodli na prvej kolektívnej zmluve

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Nitra 28. septembra (TASR) - Spoločnosť Syncreon Slovakia a Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover sa dohodli na uzatvorení historicky prvej kolektívnej zmluvy v spoločnosti Syncreon. Zmluva bude platná a účinná spätne od 1. septembra do 31. októbra 2022. Podľa slov predsedu Moderných odborov AIOS Jaguar Land Rover a Syncreon Petra Mrázika patria medzi kľúčové prvky novej kolektívnej zmluvy zvýšenie tarifnej mzdy a príplatkov, kontinuálna podpora kariérneho vývoja a posilnenie sociálneho rozmeru v pracovných podmienkach.

Kolektívna zmluva garantuje zamestnancom nárast miezd prostredníctvom základnej zložky mzdy. Od 1. septembra tohto roka bude celková mesačná mzda výrobných zamestnancov spoločnosti Syncreon dosahovať úroveň od 970 eur (základná úroveň mzdy po skúšobnej dobe) do 1628 eur brutto. Súčasne sa zvyšujú aj rôzne príplatky a mzdové zvýhodnenia, ako sú príplatky za výkon práce nadčas, za prácu počas soboty alebo príspevok na stravu zamestnancom.

Od januára do septembra 2020 v spoločnosti Syncreon postúpilo 118 zamestnancov do vyššie kariérne i profesijne hodnotenej kategórie. Pre posilnenie ďalšieho kariérneho rastu odborová organizácia dohodla osobitnú odmenu vo výške 150 eur, zamestnanci však musia počas pôsobenia v spoločnosti Syncreon úspešne absolvovať maturitnú skúšku alebo prvý, druhý či tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Rovnako sa dohodnutím novej kolektívnej zmluvy posilnil záujem zamestnancov na zlepšovaní pracovného prostredia, ako aj samotného pracovného procesu formou ich hmotného a finančného zainteresovania na dosiahnutých inovatívnych nápadoch.

Spoločnosť bude zamestnancom poskytovať jeden deň plateného voľna navyše na preventívnu zdravotnú prehliadku. Platené pracovné voľno bude mať zamestnanec aj v prípade, ak bude sprevádzať dieťa do prvej triedy základnej školy na začiatku školského roka. Ďalšie dva dni plateného voľna navyše získa zamestnanec pri narodení dieťaťa či pri riešení následkov živelných pohrôm. V prípade výpovede z dôvodu pracovného úrazu so 100-percentnou zodpovednosťou zamestnávateľa získa zamestnanec nárok na odstupné v hodnote pätnástich priemerných mesačných zárobkov.

Syncreon je globálne pôsobiaca logistická spoločnosť špecializujúca sa na dodávanie služieb pre priemyselný sektor. Na Slovensku je jedným z najväčších zamestnávateľov v rámci odvetvia logistiky a výhradným dodávateľom integrovaných logistických služieb pre Jaguar Land Rover v Nitre. Firma v súčasnosti zamestnáva na Slovensku viac ako 2000 zamestnancov, čím sa radí k strategickým podnikom hospodárstva SR a kľúčovým zamestnávateľom nitrianskeho regiónu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.