Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálne: MPSVR predlžuje termín podávania žiadostí o pomoc pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

ratislava 27. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v spolupráci s rezortom školstva predlžuje termín podávania žiadostí o pomoc pre materské školy do 31. decembra tohto roka.
      "S cieľom vyjsť v ústrety materským školám, ktoré nemajú elektronické certifikáty NASES a plánujú si o ne požiadať, aby mohli čerpať finančnú pomoc, predlžujeme termín podávania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku až do 31. decembra 2020," informovalo vo štvrtok ministerstvo práce.

Materské školy podávajú žiadosti elektronicky na miestny príslušný úrad práce. V prípade, že žiadateľ je zriaďovateľom viacerých materských škôl, predkladá žiadosť na úrad práce podľa svojho sídla.
      Ministerstvo práce v spolupráci s rezortom školstva pripravilo projekt Podpora udržania zamestnanosti v materských školách, na ktorý je vyčlenených 86,31 milióna eur. "Ministerstvo školstva sa na nás obrátilo s požiadavkou, či by sme vedeli sprocesovať pre materské školy rovnakú Prvú pomoc, ako sme to urobili pri iných zamestnávateľoch, resp. samostatne zárobkovo činné osoby. Keďže od začiatku koronakrízy sa snažíme v čo najväčšej miere pomáhať ľuďom, pokračujeme v tom aj prostredníctvom tohto projektu na udržanie približne 22.000 pracovných miest v materských školách," uviedol v stanovisku pre médiá minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).
      Úrady práce vyplácajú žiadateľom, ktorí splnia podmienky čerpania pomoci, finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac do výšky 1100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr 1. marca 2020. Príspevok sa vypláca za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Podmienkou je, že ku dňu podania žiadosti zamestnanci nie sú vo výpovednej dobe.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.