Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálne: Prídavok na dieťa v súčasnosti tvorí len 2 % z priemernej mzdy

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Podpora najchudobnejších rodín vo forme prídavku na dieťa na Slovensku klesá. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) sa pozrela na vývoj viacerých sociálnych dávok vrátane tejto dávky. Ukázalo sa, že kým v roku 1998 dostali najchudobnejšie rodiny s 15-ročným dieťaťom prídavok na dieťa na úrovni 8 % z priemernej mzdy, v roku 2004 to bolo podľa RRZ už len na úrovni troch percent a v tomto roku už okolo dvoch percent z priemernej mzdy.

 Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou sa prispieva na výchovu a výživu dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb. V súčasnosti na Slovensku dosahuje hodnotu 24,95 eura. Analytici RRZ sa pozreli, ako sa táto dávka vyvíjala na Slovensku. "Do roku 2002 prídavky na dieťa dostávali iba rodičia s nízkym príjmom. Čím nižší príjem, tým vyšší prídavok. Zároveň sa výška prídavku líšila aj vzhľadom na vek dieťaťa. Najvyšší prídavok bol priznaný pre 15-ročné deti," priblížila rozpočtová rada.
      V rokoch 2002 až 2004 došlo k postupnej reforme prídavku na dieťa. Postupne sa zrušila jeho podmienenosť nízkym príjmom a napokon sa zrušili aj rôzne úrovne prídavku podľa veku dieťaťa. "Od roku 2004 je prídavok na dieťa priznaný v rovnakej výške pre každé dieťa až do skončenia školskej dochádzky, čiže teoreticky až do veku 24 rokov dieťaťa, zaviedol sa tiež daňový bonus na dieťa. Dôsledkom bolo, že podpora najchudobnejších rodín vo forme prídavku na dieťa klesla o 30 % až 40 %, v závislosti od veku dieťaťa," konštatuje RRZ.
      Výška zjednoteného prídavku na dieťa zostala rovnaká až do roku 2008. Až napokon v roku 2010 sa naviazal prídavok na dieťa na životné minimum. "Keďže životné minimum rastie pomalšie ako priemerná mzda, význam prídavku v porovnaní s ňou postupne klesá," hodnotí RRZ.
      Ministerstvo práce označilo pomoc rodinám za jednu zo svojich priorít a chce podporovať všetky opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu, ku ktorým sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení. "Ide napr. o dvojnásobný daňový bonus pre deti do 15 rokov, ktorým si rodiny prilepšia o 557,28 eura ročne, o bezplatnú dopravu (vlaky, autobusy a MHD) pre deti, či zrušenie doplatkov za lieky pre deti do šiestich rokov," uviedol pre TASR tlačový odbor ministerstva práce. Rezort plánuje v prvom štvrťroku budúceho roka zaviesť osobitnú sociálnu dávku, tzv. SOS príspevok, ktorý by bol vyplácaný v mimoriadnych situáciách, keď dotknutá rodina nespadá do žiadnej skupiny sociálnej pomoci. Ministerstvo tiež uviedlo, že sa v budúcnosti plánuje zaoberať aj postupným zvyšovaním rodinných prídavkov a ich odstupňovaniu podľa veku dieťaťa.
      V prípade prídavku na dieťa sa rodičia trojročných detí nevyhnú ani nahlasovacím povinnostiam. Úradom práce musia oznámiť, akým spôsobom, kto a kde sa stará o ich dieťa. Ministerstvo túto povinnosť neplánuje odstrániť. "Oznamovacia povinnosť rodiča, resp. oprávnenej osoby o zabezpečovaní starostlivosti o nezaopatrené dieťa po dovŕšení troch rokov do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky sa za šesť rokov realizácie ukázala ako účinná, preto MPSVR SR zatiaľ v tomto smere neplánuje žiadne zmeny. Prostredníctvom tohto administratívneho úkonu rezort práce plní úlohu ochrany detí a má preventívny charakter," dodal tlačový odbor ministerstva.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.